Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10685
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De inventione sancte Crucis
Del trobament de la santa Creu
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:459-70
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11879
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. lxxxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del trobament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxva] Dela uirtut dele uere creu
text: C2on sie gran la uirrtut dela creu enaquel fael notari apar que fo enganat per lencantador quel adux en aquel loch on el apellaue los demonis … Eel dix que no sabie que agues fet nagun be sino que nol uolch renegar deuant lo diable
Note text proper a l’incunable de Barcelona, tot i que no inclou la història sencera, sinó únicament la part final
ID no. of Witness 2 cnum 12003
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 127va-130rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del trobament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 127va] del trobament dela santa creu
text: L3o trobament dela santa crou per so car en aytal dia la crou fo atrobada … [ 130ra] … el li respos que nol volch renegar [130rb] deuant lo diable
ID no. of Witness 3 cnum 11052
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 107vb-110ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del trobament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 107vb] Del atrobament de la sancta Crou
text: L4O trobament de la santa crou per so car en aytal dia la crou fo atrobada … [ 110ra] … e el li respos que nos sabia que ages feyt negun ben si no que nol uolc [iii- tatxat] negar daua [sic] lo diable
ID no. of Witness 4 cnum 11423
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. clxxv-clxxvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del trobament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxv] Del trobament de la santa vera creu
text: Lo trobament de la santa creu fo atrobade per Seth en paradis terrenal … [ clxxvii] … sino que nol volch renegar denant lo diable
ID no. of Witness 5 cnum 10910
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxxiirb-cxxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del trobament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiirb] Del trobament dela santa crou [sic]
text: L3O trobament dela santa crou per so car en aytal dia trobada fo … [ cxxiiiirb] … e elli dix que no sabia que agues feyt nagun be. si no que nol uolt negar dauant lo diable
ID no. of Witness 6 cnum 11177
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xcvira-xcviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del trobament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvira] Del trobament dela santa creu
text: [l]5O trobament dela sancta creu es dit:perço com en tal dia la sancta creu fon trobada … [ xcviivb] … sino que nol volgue renegar dauant lo diable quil ne requeria
ID no. of Witness 7 cnum 9988
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxlviiira-cxlira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del trobament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlviiira] Del trobament dela sancta creu
text: L5O trobament dela sancta creu es dit: perço com en tal dia la sancta creu fonch trobada … [ cxlira] … E aquest dix que no sabia que hagues fet negun be. sino que nol volgue renegar dauant lo diable quil ne requiria
ID no. of Witness 8 cnum 10654
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xcvira-xcviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del trobament de la santa Creu (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvira] Del trobament dela sancta creu
text: L4O trobament dela sancta creu es dit: perço com en tal dia la sancta creu fon trobada … [ xcviivb] … sino que nol volgue renegar dauant lo diable quil ne requeria
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14