Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10684
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iacobo apostolo
La vida de sant Jaume apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:446-58
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12002
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 124rb-127va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 124rb] del nom de sant Jacme
text: I3acme vol aytant dir co sots plantador O sots plantat … fo el pes diujnal per grauetat de costumes E fo trencat ab darts per martiri
rubr.: De sant Jacme
text: I3acme apostol aquest es apelat Jacme al fey so es fil de Jacme … [ 127va] … la tersa vegada que els ytornaren flames de foch exiren de terra qujls cremaren tots
Note inclou la rúbrica “Deles maraueles que deus dona o mostra als juseus [sic] ans que destrois Jherusalem”
ID no. of Witness 2 cnum 11051
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 105ra-107vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 105va] De sent Jacme apos\tol/
text: I6Acme uol aytant dir com sotz plantador o sotz plantant … fo el pes diuinal per greuetat de costumes e fo trencatz ab darts per martiri
text: I4Acme apostol aquest es apelat Jacme alfey so es fil Jame [sic] frare de nostre seyór/ … [ 107vb] … en la .iij. uegada que els menaren flames de foc ixiren de terra qui los cremaren
ID no. of Witness 3 cnum 11422
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. clxiiii-clxxv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiii] La interpretacio del nom
text: Jacme vol aytant dir com enguanador o sosplantar lo cuytos o aparalant … fo ell divinal per agualtat de costumas e fo trencat per martiri
tit.: De la vida de sent Jacme
text: Jacme apostol aquest es apellat Jacme Alfey ço es fill Jaume frare de nostre senyor Jacme menore Jacme just … [ clxxv] … e lendema que y tornaren ells trobaren creus de sanch en los vestiments lurs fermades per que ells fugiren espaordits e a la terça veguade ells hi tornaren e axiren de la terra creus de foch quils crema
ID no. of Witness 4 cnum 10909
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxviiiirb-cxxiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviiiirb] De sent jacme apostol
text: J3acme apostol aquest es dit jacme alfey sos fils jacme frare de nostra senyor jacme menor E jacme just … [ cxxiira] … E la tersa uegada que els i tornaren hi trobaren flames de foch qui axien de terra quels cramauen
ID no. of Witness 5 cnum 11176
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xciiivb-xcvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xciiivb] La interpretacio de sanct Jaume
text: [i]5Aume vol aytant dir com sotsplantador … Fon ell pes diuinal per egualtat de costumes e fon trencat ab darts per martyri
tit.: De sant Jaume apostol
text: [ xciiiira] [i]5Aume apostol es appellat jaume alphei: ço es fill jaume frare de nostre senyor e jaume just … [ xcvira] … E lo sendema que tornaren trobaren creus de sanc en los vestiments formades e fugiren:e la terça vegada quey vengueren exi foc dela terra quils crema tots
ID no. of Witness 6 cnum 9987
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxxxvrb-cxlviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvrb] La interpretadio [sic] de sanct Jaume
text: I5Aume vol aytant dir com sotsplantador: o sotsplantant cuytadament … Fonch ell pes diuinal per egualtat de costumes. e fonch trencat ab darts per martyri
rubr.: [ cxxxvva] La vida de sanct Jaume Apostol
text: I5Aume apostol es appellat iaume alphei: ço es fill iaume frare de nostre senor e iaume iust … [ cxlviiira] … e la terça vegada quey vengueren: exi foch dela terra quils crema tots
ID no. of Witness 7 cnum 10653
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xciiivb-xcvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xciiivb] La interpretacio de sanct Jaume
text: I4Aume vol aytant dir com sotsplantador sotsplantant cuytadament … Fon ell pes diuinal per egualtat de costumes e fon trencat ab darts per martyri
rubr.: De sanct Jaume apostol
text: [ xciiiira] I4Aume apostol es appellat Jaume alphei: ço es fill Jaume frare de nostre senyor e Jaume just … [ xcvira] … e la terça vegada quey vengueren exi foch dela terra quils crema tots
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14