Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10683
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Philippo apostolo
La vida de sant Felip apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:443-45
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12001
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 123vb-124rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Felip apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 123vb] Del nom de sent ffelip prolech
text: F4elip es dit os de pera o os de ma … E es dit amador deles sobiranes causes per la contemplacio celestial
rubr.: De sent ffelip
text: F3elip apostol co presicas a persia .xx. anys el fo pres per los pagans … [ 124rb] … fo sent felip apostol quj ac .iiij. files profetes
ID no. of Witness 2 cnum 11050
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 104va-105ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Felip apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 104va] De sent phelip apostol
text: [ 104vb] F4Elip es dit de pera ho es deman o es de filos que es amor … per la contemplacio celestial
rubr.: Miracle
text: F4Elip apostol con preicas per scicia .xx. ayns el fo pres per los pagans … [ 105ra] … dix que fo sen phelip apostol quj ac .iiij. files prophetes
text: F4Elip apostol con preicas per scicia .xx. ayns el fo pres per los pagans … dix que fo sen phelip apostol quj ac .iiij. files prophetes
ID no. of Witness 3 cnum 11421
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. clxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Felip apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiii] La interpretacio del nom de sent Falip
text: Falip es dit de Pere e es de ma ço es de files que es amor … es dit amador de les coses sobiranes per la contemplacio celestial
tit.: De la vida de sent Felip
text: Felip apostol com preicas per Cicilia xx anys ell fo pres per los pagans e volgueren lo forçar que sacrificas a les idoles … jatsie que la istoria ecclesiastica sia vista dir que fo sent Felip apostol qui ach iiii filles prophetas
ID no. of Witness 4 cnum 10908
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxviiivb-cxviiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Felip apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviiivb] De sent felip apostol
text: P3HElip apostol con preicas per sisia .xx. ans el fo pres per los pagans … [ cxviiiirb] … fo sant pelip [sic] apostol que ac .iiij ffiles
ID no. of Witness 5 cnum 11175
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. xciiirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Felip apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xciiirb] Linterpretacio de sant phelip
text: [p]5Helip es dit boca de lantia: o boca de ma … Es dit amador deles coses sobiranes:perla contemplacio celestial que hague ensi
text: [p]5Helip apostol com prehicas per sithia .xx. anys:ell fon pres per los pagans:e volgueren lo forçar que sacrificas les ydoles … [ xciiivb] … iatsia que la hystoria ecclesiastica si ajusta.dix que fon sant phelip apostol:lo qual hague .iiij. filles prophetises
ID no. of Witness 6 cnum 9986
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxxxiiiivb-cxxxvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Felip apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiivb] Dela enterpretacio de sanct Phelip
text: [P]4Helip es dit boca de lantia o boca de ma. O es dit de philos que es amor … per la contemplacio celestial que hague en si
rubr.: La vida de sanct Phelip apostol
text: [ cxxxvra] P5Helip apostol com prehicas per sithia .xx. anys: ell fonch pres per los pagans … [ cxxxvrb] … dix que fonch sanct phelip apostol. lo qual hague .iiij. filles profetises
ID no. of Witness 7 cnum 10652
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. xciiirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Felip apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xciiirb] La interpretacio de sanct Phelip
text: P4Helip es dit boca de lantia: o boca de ma. O es dit de philos que es amor … perla contemplacio celestial que hague ensi
rubr.: De sanct Phelip apostol
text: P4Helip apostol com prehicas per sithia .xx. anys: ell fon pres per los pagans … [ xciiivb] … dix que fon sanct Phelip apostol: lo qual hague .iiij. filles prophetises
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14