Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10682
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Petro martyre
La vida de sant Pere màrtir
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:421-42
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12000
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 119ra-123vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 119ra] Del nom de sant pere prolech
text: P3ere es enterpetat conexent [f. 119rb] o des caussan … [ 119rb] … E daquj fo dit ferm per so cor lo martiri sostench molt baronjlment per la defencio dela fe Catholica
rubr.: del nom de sant Pere Martir
text: P3ere fo nouel martir del orde dels presicados e bataller dela fe molt bo … [ 123vb] … dela qual causa foren marauellats tots quant lo veseren tan ben sanat nj garit
ID no. of Witness 2 cnum 11049
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 100ra-104va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 100ra] De sent pere martir dels preycadors
text: P3Ere es enterpretat conoxent o descausat o pere es dit de petros que es ferm … per so quar lo martire sostenc molt baronilment per la defensio de la fe
rubr.: Miracle
text: P3Ere fo nouel Martir del orde dels preycadors e bataler dela fe molt bon … [ 104va] … euesec se tot sanat de la qual causa foren totz marauelatz quant lo ueseren tam be guarit
ID no. of Witness 3 cnum 11420
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. clxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiii] La interpretacio del seu nom
text: Pere es interpretat conexent e descalsant … e dequi fo ferm per ço com lo martiri sostench molt baronivolment per la deffencio de la fe
rubr.: La vida de sent Pere martir
text: Pere fo novell martir de la orde dels preicadors e bataller de la fe molt bo e nasch en la ciutat de Verona … e quant aquell se desperta es troba dins la esgleya ell se viu tot sanat de la qual cose foren molt merevallata com lo veeren ten be guarit
ID no. of Witness 4 cnum 10907
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxiiiirb-cxviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiiirb] De sent .P. martir de lorde dels preicadors
text: P4Era nouel martir del orde dels preycados e batayler dela fe molt bo … [ cxviiivb] … es troba sanat dela qual cosa foren molt marauelats comlo ueexen tanbe guarit
ID no. of Witness 5 cnum 11174
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xcva-xciiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcva] La interpretacio de sanct Pere martyr
text: [p]5Ere es interpretat conexent o descalçant … e daqui fon ferm. perço com lo martyri sostingue molt baroniuolment per la perfeccio dela fe
tit.: De sant Pere martyr
text: [p]5Ere fon nouell martyr del orde dels prehicadors. e molt bon bataller dela fe. e fon nat enla ciutat de verona … [ xciiirb] … E com se desperta ell se troba dins la sglesia:e veuse guarit.dela qual cosa foren molt marauellats com lo veren tan ben guarit
ID no. of Witness 6 cnum 9985
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxxxiva-cxxxiiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiva] La interpretacio de sanct Pere martyr
text: P5Ere es interpretat conexent o descalçant. O pere es dit de petros: que es ferm … per ço com lo martyri sostingue molt baroniuolment per la perfectio dela fe
rubr.: La vida de sanct Pere martyr
text: [ cxxxivb] [P]5Ere fonch nouell martyr del orde dels prehicadors. e molt bon bataller dela fe … [ cxxxiiiivb] … e veu se guarit. dela qual cosa foren molt marauellats com lo veren tan ben guarit
ID no. of Witness 7 cnum 10651
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xcva-xciiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcva] La interpretacio de sanct Pere martyr
text: P5Ere es interpretat conexent o descalçament. O pere es dit de petros: que es ferm … perço com lo martyri sostingue molt baroniuolment perla perfectio dela fe
rubr.: De sanct Pere martyr
text: P4Ere fon nouell martyr del orde dels prehicadors: e molt bon bataller dela fe … [ xciiirb] … e veu se guarit dela qual cosa foren molt marauellats com lo veren tan ben guarit
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14