Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10681
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De virgine quadam antiochena
D'una verge d'Antioquia
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:415-20
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11730
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness f. 35rb-vb f. 115rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, D'una verge d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 35rb] Duna uerge dantioxa
text: F4o una uerge en la ciutat dantioxa dela qual sent ambros recomta la sua ystoria en lo seguent libre de les uerges … [ 35vb] … si peccare de son cors cela que no uolie peccar ab ses paraules
ID no. of Witness 2 cnum 11999
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 118vb-119ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, D'una verge d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 118vb] duna santa verges
text: F3o vna verge en la ciotat [sic] dantioxa dela qual sent Ambrosi recomta la seua ystoria … [ 119ra] … per quens podem firmar si peccara de son cos sela que nol volia peccar ab ses paraules
ID no. of Witness 3 cnum 11048
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 99va-100ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, D'una verge d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 99va] De una uerge qui fo en antioxa
text: F4O una uerge en la Ciutat Dantioxia de la qual sent ambrosi recomta la sua ystoria en lo segon libre de les uerges … [ 100ra] … si pequera de son cors sela que no uolia pecar ab les paraules
ID no. of Witness 4 cnum 11419
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. clxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, D'una verge d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiii] Duna verge dantiotxa
text: Fo una verge en la ciutat dantiotxa de la qual sent Ambros recompte la sua istoria en lo segon libre de les vergens en estes paraules dien … que res no dixes contra la sua honestat ni peccave de son cors sella qui no volia peccar ab ses paraules
ID no. of Witness 5 cnum 10906
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxiiivb.cxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, D'una verge d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiivb] Duna uerge dentiotxa [sic]
text: F3O una uér/ga en la ciutat dentiotcha dela qual sant ambros recompta la sua jstoria en lo seguent libra deles uerges … [ cxiiiirb] … si peccara de son cors cella qui no uulra peccar ab ses paraules
ID no. of Witness 6 cnum 11173
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. xcra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, D'una verge d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcra] De vna verge dantiochia
text: [f]4On vna verge enla ciutat dantiochia:dela qual sant ambros recompta la sua hystoria en lo segon libre deles vergens: en aquestes paraules dient … [ xcva] … e no res digues contra lasua honestat. si peccaua de son cors: çelaua que no volia peccar ab ses paraules
ID no. of Witness 7 cnum 9984
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cxxxira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, D'una verge d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxira] De vna verge de Antiochia
text: F5Onch vna verge en la ciutat de antiochia: dela qual sanct ambros recompta la sua hystoria en lo segon libre deles vergens … [ cxxxiva] … si peccaua de son cors cela que no volia peccar ab ses paraules
ID no. of Witness 8 cnum 10650
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. xcra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, D'una verge d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcra] De vna verge de Antiochia
text: F5On vna verge enla Ciutat de Antiochia: dela qual sanct Ambros recompta la sua hystoria en lo segon libre deles vergens … [ xcva] … si peccaua de son cors: çelaua que no volia peccar ab ses paraules
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14