Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10679
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Marcellino
La vida de sant Marcel Papa
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:411-12
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 11997
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 118ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marcel Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 118ra] de sant Marçel
text: M4rçel Regi .ix. anys e .iiij. meses la glesa de Roma … [ 118rb] … per que ana la e obesi als manaments
ID no. of Witness 2 cnum 11046
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 99ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marcel Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 99ra] De sent Marcelli
text: M3Arcelli regi .ix. ayns e .iiij. meses la glesa de roma e aquj fo pres per manament den Dioclecian … [ 99rb] … per que ana la e obesi als seus manamens
ID no. of Witness 3 cnum 11090
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. dxxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marcel Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ dxxiiii] De la vida de sent Marsal
text: Marçal regi la esgleya romana viiiio anys e iiii mesos aqui ell fo pres per menament den Diocleçia emperador … per que aquell sant hom ana al cors de sent Merçal e feu lo menament de sent Pere apostol
ID no. of Witness 4 cnum 10904
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxiiirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marcel Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiirb] De sent marcelino
text: M3Arcelli regi .ix. ans e .iiij. menzes la ecclesia de roma eaquj fo pres primerament per manament den diocleçia … [ cxiiiva] … perque anala e obey als seus manamens
ID no. of Witness 5 cnum 9982
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cxxxrb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marcel Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxrb] La vida de sanct marcel papa
text: [ cxxxva] M5Arcell regi onze anys e .iiij. mesos la sglesia de roma. E aqui fonch pres per manament den dioclecia emperador … perque lo preuere ana alla: e obei los manaments de sanct pere
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14