Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10678
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Marcho evangelista
La vida de sant Marc
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:399-410
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11996
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 116vb-118ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 116vb] De sant march euangelista prolech
text: M3arch es enterpetat molt sobira per manament e sert e declinat E amar … [ 117ra] … E alarga la lausor diujnal e conforta la glesa
rubr.: de sant March euangelista
text: M3arch euangeliste fo de linatge de preueres E fo preuere de sant Pere apostol … [ 118ra] … demantenent li recomta tot so que avia vist E ab molt gran gaug el sadormj en deu
Note inclou la rúbrica “En qual loch es lauengeli de sant March”
ID no. of Witness 2 cnum 11045
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 98ra-99ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 98ra] De sent March Euuangelista
text: M3Arch es enterpretat molt sobira per manament e cert en declinar e amar … e alarga la lausor diuinal e comferma la gleysa
rubr.: Miracle
text: M4Arch euangelista fo delinatye de preueres e fo preuere de sent .pere. apostol … [ 99ra] … e quant fo despertat lo frare per lo prior de la casa delcal en ausi aquestes paraules demantenent li recomta so que auja uist e ab molt gran gaug el sa dormj a deu
ID no. of Witness 3 cnum 11417
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. clxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiii] La interpretacio del seu nom
text: March es interpretat molt subira per menament e cert declinat e amat … fo declinat per rao preguona humilment se tolch lo polze per so que no fos prevere
tit.: De la vida de sent March
text: March evangelista fo de linatge de preveres e fo discipol de sent Pere apostol en la divinal paraule e ab sent Pere ana en Roma … e quant fo despertat lo frare per lo prior de la casa del qual ço que avia vist e ab molt gran goig ell se adormi en Deu
ID no. of Witness 4 cnum 10903
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxiirb-cxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiirb] De sent marc euengilista
text: [Ma]rch euengelista fo de linatge [de] preueres e fo preuera de sant Pere [a]postol … [ cxiiirb] … E con fo despertat lo frare perlo prior dela casa del qual jo oyi aquestes paraules de mantinent li recomta tot so que auja uist e ab molt gran goig el sadurmj en deu
Note algunes lletres tapades amb un paper
ID no. of Witness 5 cnum 11171
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxxviiiva-lxxxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviiiva] La interpretacio de sant March euangelista
text: [m]5Arch es interpretat molt sobira per manament. e cert:e declinat:e amat … [ lxxxixra] … e alarga la laor diuinal:e confirma la esglesia
tit.: La vida de sant March
text: [m]4Arch euangelista fon del linatge dels preueres. e fon preuere e dexeble de sant pere apostol enla diuinal paraula e ab sant pere ana en roma … [ lxxxixvb] … E com fon despertat lo frare:al prior dela casa recompta tot ço que hauia vist.e ab molt gran goig ell sadormi en deu
ID no. of Witness 6 cnum 9981
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxxixrb-cxxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixrb] La interpretacio de sanct March
text: M5Arch es interpretat molt sobira per manament: E cert e declinat e amat … e alarga la laor diuinal: e confirma la sglesia
rubr.: La vida de sanct March
text: [ cxxixva] M5Arch euangelista fonch de linatge dels preueres. E fonch preuere e dexeble de sanct Pere apostol … [ cxxxrb] … E com fonch despertat lo frare al prior dela casa recompta tot ço que hauia vist. e a molt gran goig ell se adormi en deu
ID no. of Witness 7 cnum 10648
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxxviiivb-lxxxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviiivb] La interpretacio de sanct March euangelista
text: M5Arch es interpretat molt sobira per manament. e cert: e declinat: e amat … [ lxxxixra] … e alarga la laor diuinal: e confirma la esglesia
rubr.: La vida de sanct March
text: M4Arch euangelista fon del linatge dels preueres. e fon preuere e dexeble de sanct Pere apostol … [ lxxxixvb] … E com fonch despertat lo frare: al prior dela casa recompta tot ço que hauia vist e a molt gran goig ell sadormi en deu
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14