Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10677
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Georgio
La vida de sant Jordi
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:391-98
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11995
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 114vb-116vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jordi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 114vb] De sant Jordi prolech
text: G3ordi es dit de egeos que es terra e orge que es tolre … E en altre loch se lig que el sofferi passio sots en dioclecia emperador de precia en presencia de .lxx. Reys del seu emperi
rubr.: De sent Jordi
text: I4ordi fo de molt Noble linatge de capadocia E uench en la prouencia de libia en la Ciotat de Cilena … [ 116vb] … lo mati no pogren maure la capsa \entro/ que agren aqui gequidas .j. partida deles Reliquias
ID no. of Witness 2 cnum 11044
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 96rb-98rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jordi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 96rb] De sent Georgi
text: G3Eorgi es dit de ageos que es terra e oge que es colra … en altre loc se lig que el soferi pasion sotz En dioclecian emperador de persia [f. 96va] en presencia de .Lxx. reys del seu enperi
text: G3Eorgi fo de molt noble linatye de capadocia euenc en la Ciutat de cilena … [ 98ra] … lo mati no pogren moure la capsa en tro agren gequjda una partida deles reliquies
ID no. of Witness 3 cnum 11416
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. clx-clxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jordi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clx] La interpretacio del nom de sent Jordi
text: Georgi es dit de ageos qui es terra e olge qui es colre en quaix colents terra ço es la sua carn … e en altre loch se lig que ell sofferi passio sots en Dioclesian emperador de Persia e de lxx reys dels seu imperi
tit.: De la vida de sent Georgii
text: Georgii fo de molt noble linatge de Capadocia e vench en la provincia de Libia en la ciutat de Cilena … [ clxiii] … e quant vench al mati nos poch dequi partir fins que y ague donat de les relliquies que sen portave de sent Jordi
ID no. of Witness 4 cnum 10902
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxvb-cxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jordi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvb] De sent georgi
text: G3EORGI fo de molt noble lijatge [sic] de capadocia e uenc en la prouincia de libia enla ciutat de cilena … [ cxiirb] … lo matin no pogren moure lo cap sa tro a [tapat per un paper] jaquides de les reliquies
ID no. of Witness 5 cnum 11170
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxxviiva-lxxxviiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jordi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviiva] La interpretacio de sant Jordi
text: [i]4Ordi es dit de egeos que es terra:e orge que es colre.quasi colent terra:çoes la sua carn … En altre loc se lig que ell soffreri passio sots dioclecia emperador de persia presents.lxx.reys sots lo seu emperi.
tit.: De sant Jordi
text: [ lxxxviivb] [i]4Ordi fon de molt noble linatge de capadocia.e venc vna vegada enla prouincia de libia:en la ciutat de Silena … [ lxxxviiiva] … E complida la oracio ell perde lo cap e axi acaba lo seu martyri On com dioclecia sen tornas en lo palau:foc venc del cel quil crema ab los seus ministres.
ID no. of Witness 6 cnum 9980
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxxxiva-cxxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jordi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiva] La interpretacio de sanct Jordi
text: [I]5Jordi es dit de egeos que es terra. e orge que es colere … [ cxxxivb] … En altre loch se lig que ell sofferi passio sots en dioclecia emperador de percia presents .lxx. reys sots lo seu emperi
rubr.: La vida de sanct Jordi
text: I5Ordi fonch de molt noble linatge de capadocia. E vench vna vegada en la prouincia de libia en la ciutat de Silena … [ cxxixrb] … On com en dioclecia sen tornas en lo palau: foch vench del cel quil crema ab sos ministres
ID no. of Witness 7 cnum 10647
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxxviiva-lxxxviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jordi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviiva] La interpretacio de sanct Jordi
text: I4Ordi es dit de egeos que es terra e orge que es colre … En altre loch se lig que ell sofferi passio sots Dioclecia emperador de Per[cia] presents .lxx. reys sots lo seu emperi
rubr.: De sanct Jordi
text: [ lxxxviivb] I4Ordi fon de molt noble linatge de Capadocia: e vench vna vegada enla prouincia de Libia: en la ciutat de Silena … [ lxxxviiivb] … On com en Dioclecia sen tornas en lo palau: foch vench del cel quil crema ab los seus ministres
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14