Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10676
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Ambrosio
La vida de sant Ambrós
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:378-90
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11994
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 111rb-114vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ambrós (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 111rb] De sant ambrosi prolech
text: A4mbrosi es dit de ambra que es especia be flayrant e preciosa … [ 111va] … E scrisch la vida del En Paulj bisbe de Noles E tramnes la asant Augosti
rubr.: Del nom de sant Ambrosi
text: A4mbrosi fo fil de Ambrosi qui fo pretor de Roma … [ 114vb] … La vida de sant Ambrosi e de sant Valeria es en la vida de santa Cicilia
ID no. of Witness 2 cnum 11043
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 93rb-96rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ambrós (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 93rb] De sent Ambrosi
text: A3Mbrosi es dit arabra que es especia ben flayrant e precio e en ayxi el estec molt precios en la gleysa [sic] de deu … [ 93va] … escrisc la uida del en pauli bisbe de noles e trames la a sent augusti
text: A3Mbrosi fo fil den ambrosi qui fo pretor de roma … [ 96rb] … La ujda de sent tiburti e de sent ualeria es en la passio cicilia
ID no. of Witness 3 cnum 11415
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. clx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ambrós (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clx] De la vida de sent Ambros
text: Ambros fo fill den Ambros pretor qui fo de Roma … La vida de sent Ambros e de sent Valeria es en la vida de santa Cicilia
ID no. of Witness 4 cnum 10901
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cviivb-cxvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ambrós (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cviivb] De sent ambros
text: A3mbros ffo ffil den ambros qui ffo pretor de roma … [ cxvb] … La ujde de sant Tiburci e de sant valeria es enla pacio de santa Cecilia
ID no. of Witness 5 cnum 11155
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxxiiii-
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ambrós (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
ID no. of Witness 6 cnum 11168
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxxiiiirb-lxxxviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ambrós (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiiirb] La interpretacio de sanct Ambros
text: [a]5Mbros es dit de ambra: que es specia ben odorant … [ lxxxiiiiva] … Escrigue la sua vida en pauli bisbe de noles e trames la a sanct augusti
tit.: La vida de sant Ambros
text: [a]5Mbros fon fill de ambrosi: qui fon pretor de roma … [ lxxxviva] … La vida e passio de sant tiburci e de sant valeria enla passio de santa cecilia es trobada
ID no. of Witness 7 cnum 9979
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxxiiiivb-cxxxiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ambrós (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiiivb] La interpretacio de sanct Ambros
text: A5Mbros es dit de ambra: que es specia ben odorant e preciosa. e axi ell stech molt precios en la sglesia de deu … [ cxxvra] … E scrigue la sua vida en pauli bisbe de noles: e trames la a sanct agusti
rubr.: La vida de sanct Ambros
text: [A]4Mbros fonch fill den ambrosi: qui fonch pretor de roma … [ cxxxiva] … La vida e passio de sanct tiburci: e de sanct valeria en la passio de sancta cecilia es trobada
ID no. of Witness 8 cnum 10644
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxxiiiirb-lxxxviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ambrós (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiiirb] La interpretacio de sanct Ambros
text: A5Mbros es dit de ambra: que es specia ben odorant e preciosa e axi ell fon molt precios enla sglesia de deu … [ lxxxiiiiva] … E scrigue la sua vida en Pauli bisbe de noles e trames la a sanct Augusti
rubr.: La vida del glorios sanct Ambros doctor de sancta mare sglesia
text: A5Mbros fon fill de ambrosi: qui fon pretor de roma … [ lxxxviva] … La vida e passio de sant Tiburci e de sant Ualeria enla passio de sancta Cecilia es trobada
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14