Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10675
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Maria egyptiaca
La vida de santa Maria egipcíaca
Date / Place escrit 1260 ? - 1280 ?
traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:374-77
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11729
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 33vb-35rb ff. 113vb-115rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria egipcíaca (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 33vb] De senta maria egiptiaga
text: M2aria egiptiaga qui ere apellada peccadora feu en un ermitatge molt estreta uida … [ 35rb] … el ueyll sen torna al monestir deu loan bonament
ID no. of Witness 2 cnum 11993
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 110rb-111rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria egipcíaca (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 110rb] De santa Maria egipciaga
text: M3aria egepciaga que era apelada peccadora fe en .i. hermjtatge molt strany … [ 111rb] … E quant lach feyt lo laho axi co angel sen ana El vel sena ana al monestir lausan deu
ID no. of Witness 3 cnum 11042
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 92va-93rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria egipcíaca (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 92va] De senta Maria egipciaca. Miracle
text: M3Aria egipciaca quj era apelada peccadora feu \en/ un ermitatye molt estreta ujda .xl.vij. ayns … [ 93rb] … el uel sen torna al monestir deu lausan bonament
ID no. of Witness 4 cnum 10900
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cviira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria egipcíaca (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cviira] De senta maria egepciaga [sic]
text: M3Aria egepciaga qui era apellada peccadora feu en i ermitatge molt estreta uida .xl. vij anys … [ cviivb] … el uell sen torna al monestir deu loan bonament
ID no. of Witness 5 cnum 11154
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxxiiiva-lxxxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria egipcíaca (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiiva] De santa maria egipciaca
text: [m]5Aria egipciaca era appellada peccadora:e feu en lermitatge vida molt streta.xlvij. anys … [ lxxxiiiirb] … E lo leo axicom anyell sen ana simplament. e labat sen torna en son monestir deu loant benignament
ID no. of Witness 6 cnum 9978
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cxxiiiira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria egipcíaca (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiiira] La vida de sancta Maria egipciaca
text: M5Aria egipciaca era appellada peccadora: e feu en lermitatge vida molt streta .xlvij. anys … [ cxxiiiivb] … E labat sen torna en son monestir deus loant benignament
ID no. of Witness 7 cnum 10643
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxxiiiva-lxxxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Maria egipcíaca (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiiva] De sancta Maria egipciaca
text: M4Aria egipciaca era appelada peccadora: e feu en lermitatge vida molt streta .xlvij. anys … [ lxxxiiiirb] … e labat sentorna en son monestir deu loant benignament
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2011-11-30