Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10674
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Secundo
La vida de sant Segon
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:370-73
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 11992
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 109va-110rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Segon (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 109va] Del nom de sent Segon prolech
text: S3egon vol autant dir co si basten So es que per honestat de bones costumes se componja … E aquest maritr pressioses no tant solament ana per la primera via ans o fe perla segona
rubr.: De sant Segon
text: S3egon fo molt Noble caualler e molt Noble serujdor de christ … [ 110rb] … E quant ells lo sebeliren sofrj passio en lo tercer dia deles kalendes dabril
ID no. of Witness 2 cnum 11041
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 91va-92va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Segon (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 91va] De sanct Segon caualer
text: S3Egon uol aytant dir. con si basten so es que per honestat de bones costumes se componia … [ 91vb] … e aquest martir precios no tant solament ana per la primera uia ans ofeu per la segona
rubr.: Miracle
text: S3Egon fo molt nobla caualar [sic] e molt noble seruidor de crist … [ 92va] … soferi passio \enlo .iii. dia/ de les kalendes dabril
ID no. of Witness 3 cnum 11538
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccclxxi-cccclxxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Segon (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cccclxxi] De la vida de sent Sagon
text: Sagon fo molt noble cavaller en lo mon e apres fo glorios martitr de jhesuchrist … [ cccclxxiii] … e soterrarenlo fort honradement e sofferi pasio en lo terç dies de les kalendes dabril
ID no. of Witness 4 cnum 10899
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cvira-cviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Segon (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cvira] De sent segon
text: S3Egon fo noble caualer e molt noble seruidor de deu e ffo martir de christ … [ cviira] … sofari pacion el darer dia deles kalendas de Brill [sic]
ID no. of Witness 5 cnum 9977
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxxiiira-cxxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Segon (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiira] La interpretacio de sanct Segon
text: [S]4Egon vol tant dir com se condens: ço es que per honestat de bones costumes se componia … [ cxxiiirb] … E aquest martyr precios no tansolament ana per la primera via ans ho feu per la segona
rubr.: La vida de sanct Segon
text: S5Egon fonch molt noble caualler: e molt noble seruidor de iesu christ … [ cxxiiiira] … Sofferi passio en lo terç dia deles Kalendes de Abrill
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14