Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10672
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De passione domini
La passió de nostre Senyor Jesucrist
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 11110 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, El naixement de Pilat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:336-53
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 11871
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxxirb-lxxvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La passió de nostre Senyor Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxirb] Dela passio de ihesu christ
text: L2a passio de ihesu christ fo per la dolor amare eper lesecarnjment despitosa … [ lxiiijrb] … E dele pene edel neximent de pila uos conterem are ai con ho recompta .ilª ystoria enla qual se lig axi
rubr.: Dela ystoria De pilat
text: F2o .i. Rey qui conech carnal ment .ilª donzela qui auja nom pila … [ lxxvva] … E dien Eusebi een beda en lese lurs cronjques que el fo exiylat ecaech en grans malalties hon conel fos molt trabaylat el se ocçis ab lo seu coutel matex
ID no. of Witness 2 cnum 11987
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 98va-104va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La passió de nostre Senyor Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 98va] Dela passio de nostra Senyor deu jhesu christ
text: P4assio de ihesu christ fo per la dolor amara E per les carnjment despitosa … [ 104va] … E co el fo mot trebalat el saucisch ab lo seu coltell
Note inclou el text sobre el naixement de Pilat
ID no. of Witness 3 cnum 11039
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 82vb-87va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La passió de nostre Senyor Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 82vb] Miracle
text: L3A passio de jesu christ fo per la dolor amara e per les carniment despitosa … [ 87va] … on con el fos molt trebalat el saucis ab lo seu coltel
ID no. of Witness 4 cnum 11412
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxxxv-cxlii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La passió de nostre Senyor Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxv] De la passió de Jhesuchrist
text: La passio de Jhesuchrist fo per la dolor amara e per lescarniment despitosa … [ cxlii] … on con ell fos molt treballat ell socis ab lo seu coltell
ID no. of Witness 5 cnum 10897
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xcvivb-civb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La passió de nostre Senyor Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvivb] Dela pacion de jhesuchrist
text: L3a pacio de jhesuchrist fo per la dolor amara e per lescarniment despitos … [ civb] … on conel fos molt trabaylat el soçis ab lo seu coutel
ID no. of Witness 6 cnum 9975
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxiiiiva-cxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La passió de nostre Senyor Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiiiva] La passio de nostre senyor Jesu christ
text: [ cxiiiivb] L5A passio de iesu crist fonch per dolor amarga: e per lescarniment despitosa … [ cxixra] … e con fos molt treballat e congoxat: deles malalties ell se mata ab vn coltell
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14