Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10671
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De annuntiatione dominica
L'anunciació de la Verge Maria
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Càmara i Sempere (2010), La mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494) 161-74
Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:326-35
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11870
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxviiivb-lxxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'anunciació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiivb] Dela anunciacio dela uerge maria
text: A2nunciacio es dite per ço con en aquest die fo anunciat lauenjment del fiyl dedeu … [ lxxirb] … eueten en tal loch que no pures noure anegun hom qui reclam la uerge .Maria
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11986
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 95rb-98va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'anunciació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 95rb] Dela anunciacio dela verges Maria
text: A4nunciacio es dita per lo car en aquel dia fon denunciat lauenjment del fil de deu … [ 98va] … a negun hom quj reclam la verges maria E mantenent lo dimonj ses venesi
ID no. of Witness 3 cnum 11038
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 80ra-82vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'anunciació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 80ra] De la anunciacio de jhesu christ
text: A3Nunciacio es dita per \so/ car enaquel dia fo denunciat laueniment del fil de deu … [ 82vb] … a negun home qui reclam la uerge maria e mantenent lo demoni esuanesi
ID no. of Witness 4 cnum 11410
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxxx-cxxxv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'anunciació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxx] La anunciacio de la verge Maria
text: Anunciacio es dita per ço com aquell die fo annunciat laveniment del fill de Deu … [ cxxxv] … en nom de Deu Jhesuchrist te dich que tu partesques deçi e veten en tal loch que no pusques noure a negun hom que reclam la verge Maria e mantinent lo dimoni sen ana
ID no. of Witness 5 cnum 10896
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xcivrb-xcvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'anunciació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcivrb] Dela anunciacio de santa Maria
text: A4nunciacio es dita per so car en aquel dia fo anunciat lo fil de deu … [ xcvivb] … e mantinent lo demoni sesuanay que anc nagun nol uiu
ID no. of Witness 6 cnum 11152
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxviiira-lxxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'anunciació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviiira] La annunciacio dela verge Maria
text: [a]4Nnunciacio es dita: perço com en aquell dia fon ann[un]ciat ladueniment del fill de deu … [ lxxxrb] … mas deuem veure deles festes que son dins lo temps de reconsiliacio:lo qual temps representa la sglesia de pasca fins ales octaues de pentecostes
ID no. of Witness 7 cnum 9974
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxiira-cxiiiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'anunciació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiira] La annunciacio dela verge Maria
text: [ cxiirb] A5Nunciacio es dita: perço com en aquell dia fonch annunciat ladueniment del fill de deu … [ cxiiiiva] … que per negun temps ell no nogues a neguna persona qui reclamas ala verge maria
ID no. of Witness 8 cnum 10641
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxviiira-lxxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'anunciació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviiira] La annunciacio dela verge Maria
text: A4Nunciacio es dita: perço com en aquell dia fon annunciat ladueniment del fill de deu … [ lxxxrb] … que per negun temps ell no nogues a neguna persona qui reclamas ala verge maria
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2010-02-11