Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10670
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Patricio
La vida de sant Patrici
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:321-25
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11869
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. lxviiira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Patrici (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiira] De sent patrici
text: P2atrici dementre que prehicaue dela passio de ihesuchrist lo rrey dels estols [sic] estaue denant el … [ lxviiivb] … Erecompta asos amjchs ço que li era esdeuengut. Eapres iij. dies el uench enla ciutat denant deu
Note els capítols “De purgagori”, “D’infern” i “De paradís” de l’edició Kniazzeh-Neugaard (1977: II 330-333) estan inclosos sense cap separació dins de la vida de sant Patrici. El text d’aquesta vida no varia gaire en els diversos testimonis
ID no. of Witness 2 cnum 11985
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 94ra-95rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Patrici (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 94ra] De sant Patrici prolech
text: P4atrici dementre presicaua [sic] lo Rey dels scots dela passio de ihesu christ staua dauant el … [ 95rb] … E apres .xxx. dies el vench ala Ciutat de deu
ID no. of Witness 3 cnum 11037
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 79rb-80rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Patrici (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 79rb] De sen patrici
text: P3Atrici de mentre que preicaua lo rey dels escots de la pasio de ihesu christ … [ 80rb] … E apres .xxx. dies el uenc en la ciutát/ dauant dita
ID no. of Witness 4 cnum 11409
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxxviii-cxxx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Patrici (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviii] De la vida de sent Patrici
text: Patrici dementra que preicave de la passio de jhesuchrist […] … [ cxxx] … perque en Nicolau se troba sobre lo pont per hon hi era entrat e trobas aqui tot sol e recompta a sos amichs tot ço que li era esdevengut apres de iii dies ell vench a la dita ciutat denant Deu
ID no. of Witness 5 cnum 10895
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xciiira-xcivra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Patrici (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xciiira] De sent patrici
text: P4Atrici de mentra que prayicaua lo Rey deles es totz [?] dela pacion de jhesuchrist … [ xcivra] … On apres .xxx. dies el uench enla ciutat deuant deu
ID no. of Witness 6 cnum 11151
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxviirb-lxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Patrici (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviirb] De sant Patrici
text: [p]4Atrici mentre prehicaua dela passio de iesu crist: lo rey dels scots staua dauant ell: e sanc patrici tenia vn gran basto enla ma … [ lxxviiira] … axicom aciutada perque nicholau se troba sobre lo pou en era entrat tot sol:e recompta a sos amics tot quant li era esdeuengut:e apres.xxx.dies ell venc ala dita ciutat
ID no. of Witness 7 cnum 9973
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxira-cxiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Patrici (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxira] La vida de sanct Patrici
text: [P]2Atrici mentre que prehicaua dela passio de iesu crist … [ cxiira] … e apres .xxx. dies ell vench ala ciutat damunt dita
ID no. of Witness 8 cnum 10640
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxviirb-lxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Patrici (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviirb] De sanct Patrici
text: P5Atrici mentre prehicaua dela passio de jesuchrist … [ lxxviiira] … e apres .xxx. dies ell vench ala dita ciutat
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14