Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1066
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Àngel Fàbrega i Grau
Title Inventario de los manuscritos de la Biblioteca Arzobispal del Seminario Conciliar de Barcelona
Source Analecta Sacra Tarraconensia
Date / Location 37 1964: pp. 275-317
Held by Barcelona: Seminari Geo. i Història Sala
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Geo. i Història Sala
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1851 MS: Barcelona: Seminari, 71. 1401 - 1410. Thomas Waleys… Exposició sobre el “De civitate Dei” (tr. Desconegut…), traduït 1385 [?] - 1410 [?].
manid 1852 MS: Barcelona: Seminari, 72. 1401 - 1410. Thomas Waleys… Exposició sobre el “De civitate Dei” (tr. Desconegut…), traduït 1385 [?] - 1410 [?].
manid 1115 MS: Barcelona: Seminari, 74 (primera part). 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 2410 MS: Barcelona: Seminari, 74 (segona part). 1401 - 1450 [?]. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1450 [?].
manid 1442 MS: Barcelona: Seminari, 150. 1400 ca. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2010 MS: Barcelona: Seminari, 400. Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
Source of Data for Libraries libid 1037 Barcelona: Seminari
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-23