Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10668
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Gregorio
La vida de sant Gregori
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:285-306
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11867
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxira-lxvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gregori (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxira] Dela entrepretacio dell nom de sen gregori
text: G2regori es dit de grex qui es folch e de goire qui uol dir prehicador … [ lxirb] … laqual compila en johan diaque en apres molt diligent ment
tit.: De sent gregori
text: G2regori fo engenrat dela linyade dels senadors de Rome. eauja nom son pare en jordia. esa mare. na Siliana … [ lxvva] … E respos sent Gregori nos nolauem en negrit mas mostrar auez queel es negre. Eaxi els lo yaquiren eanaren sen
Note text proper a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11982
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 82vb-90ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gregori (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 82vb] De sant Gregori papa
text: G4regori es dit de grech que es folch e de gore … [ 83ra] … la vida del qual compila en Johan diacha en apres molt diligentment
rubr.: De sent Gregori papa
text: G4rogori fo engenrat dela liyada dels sanadors de Roma … [ 90ra] … mes mostrat auem que el es negre E aquj els jaguiren molt gran lum E apres els sen anaren
Note inclou les rúbriques “Sant Gregori establi lofici el cant dela glesa e quels clerges tengessen scola de cant” i “Quj ordona tot loffici dela sglesia per tot lo mon”
ID no. of Witness 3 cnum 11034
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 70rb-76ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gregori (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 70rb] De sent Gregori
text: G3Regori es dit de grec que es folc. e de guorc que uol dir preicar o dir per que es dit gregori so es preicador. de folc … la qual complia en john diaque en apres molt diligentment
rubr.: Miracle
text: G3Regori fo engenrat de laliyada dels senadors de roma … [ 76ra] … mas mostrat auem que el es negre. e aqui els gequiren molt de lum. e apres els sen anaren
ID no. of Witness 4 cnum 11407
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxviii-cxxv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gregori (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviii] La interpretacio del nom de sent Gregori
text: Gregori es dit de greix qui es folch e de gorre … la qual compila en Johan Diacha en apres molt diligentment
tit.: De la vida de sent Gregori
text: Gregori fo engenrat de la linyade dels sanadors de Roma e avia nom son pare En Gordia e sa mare na Siliane … [ cxxv] … e respos sent Gregori nos no lavem annagrit mas mostrat avem que ell es negra e axi ells lo jaquiren e anarensen
ID no. of Witness 5 cnum 10892
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxxivra-lxxxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gregori (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxivra] De sent gregorj
text: G3REgori fo en genrat del linatge dels senadors de roma … [ lxxxixvb] … mostrat auem que eles negra e aquj els jaquiren molt de lum e apres els sen anaren
ID no. of Witness 6 cnum 11149
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat [?], (BITECA manid 2260)
Copied 1427 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. lxxiva-lxxvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gregori (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxiva] La interpretacio de sanct Gregori
text: [g]4Regori es dit de grex e gore: … e compila la en johan diaque molt diligentment e bona
tit.: La vida de sanct Gregori
text: [g]4Regori fon engenrat de linatge de senadors de roma e hauia nom son pare Borria.e sa mare siluia … [ lxxvrb] … E sant gregori respos. Nosaltres nol hauem ennegrit: mas hauem demostrat que el es negre.e axi ells los jaquieren:e puys anaren sen
ID no. of Witness 7 cnum 9971
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ciiiirb-cviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gregori (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiiirb] La enterpretacio de sanct Gregori
text: G5Regori es dit de grex e gore: que vol dir prehicar: axique gregori e dit prehicador del poble … e compila la en iohan diaque molt diligentment e bona
rubr.: La vida de sanct Gregori
text: [G]5Regori fonch engenrat de linatge de senadors de roma … [ cviiivb] … mas hauem demostrat que ell es negre. e axi ells los jaquiren e puys anaren sen
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14