Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10667
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de sant Feliu prevere
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 11148
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. lxxirb-va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Feliu prevere, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxirb] La vida de sant Feliu preuere
text: [f]4Eliu preuere e son frare que era tambe preuere:foren offerts a dioclecia: … [ lxxiva] … Mas los dimonis los prengueren: els treballaren fins que foren morts
ID no. of Witness 2 cnum 9970
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. ciiiira-rb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Feliu prevere, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiiira] La vida de sanct Feliu preuere
text: F5Eliu preuere e son frare qui era tambe preuere: foren offerts a dioclecia … [ ciiiirb] … mas los dimonis los prengueren: els treballaren fins que foren morts
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2011-12-01