Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10666
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Mathia
La vida de sant Macià
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:277-84
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11866
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lixva-lxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Macià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lixva] Dele entrepretacio dell nom de sent Macia[.]
text: M2achia en abraich uol dir aytant con donat de nostre senyor. E uol dir donacio del senyor … del qual escriuj en beda segons ques lig enles esgleyes
tit.: De sent Macia. ede iudes
text: M2achia apostol fo establit e posat en loch den judes … [ lxira] … Lig se aqui matex quel cors del fo aduyt a Roma e de .Roma fo aduyt en la ciutat de Trauerj
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11981
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 81ra-82vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Macià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 81ra] prolech de sant Macia
text: M4acia en abraych vol aytant dir com donat en lati de nostre Senyor … la vida del qual scrjsch en beda segons ques lig en les gleses
rubr.: De sant Macia
text: M4acia apostol fo stablit e pausat en loch de judes … [ 82vb] … E lig se aquj matexs quel cors del fo aduyt de Judea en Roma E de roma fo mudat en la Ciutat de Traueri
Note inclou la rúbrica “En Judes auci son pare E hac sa mare per muller”
ID no. of Witness 3 cnum 11027
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 69ra-70vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Macià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 69ra] De sent Macia
text: M3Acia uol dir en lati aytant con dona de nostre senyor o uol dir donacio de nostre senyor … [ 69rb] … la ujda del cal escrisc en beda segons ques lig en les gleses
rubr.: De sent Macia apostol
text: M3Acia apostol fo establit e posat en lo loc de judes … [ 70vb] … E lig se aqui mesex [sic] quel cors fo aduyt de iudea en roma. e de roma fo mudat en la ciutat de treueri
ID no. of Witness 4 cnum 11406
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxv-cxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Macià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxv] De la vida de sent Mathia apostol
text: Mathia en abraich vol dir aytant com donat de nostre senyor … la vida del qual escrivi en Beda segons ques lig en les esgleyas
tit.: De la vida de sent Mathia e la vida de Judes Escariot
text: Mathia apostol fo establit e posat en loch den Judes Escariot … [ cxviii] … lig se aqui mateix quel cors dell fo aduyt en Roma e de Roma fo aduyt a la ciutat de Traveri
ID no. of Witness 5 cnum 10891
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxxiirb-lxxxivra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Macià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiirb] De sent macia apostol
text: M3Acia apostol fo establit e posat en loc den judes … [ lxxxivra] … E lig se aquj matex quel cors del fo aportat a roma de judea e de Roma fo mudat enla ciutat de treuerj
ID no. of Witness 6 cnum 11147
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxixvb-lxxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Macià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxixvb] La enterpretacio de sanct Macia
text: [m]5Acia vol tant dir com donat a nostre senyor … La vida del qual scriui en beda: seg[on]s ques lig enles sglesies
tit.: La vida de sant Macia
text: [ lxxra] [m]5Acia apostol fon ordenat e posat en loc de judes … [ lxxirb] … Lig se aqui mateix:que lo cors sen fon portat en roma:e de roma fon portat en la ciutat de trere
ID no. of Witness 7 cnum 9969
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ciirb-ciiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Macià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ciirb] La enterpretacio de sanct macia
text: M5Acia vol tant dir com donat a nostre senyor. e vol dir donacio del senyor … La vida del qual scriui en beda: segons ques lig enles sglesies
rubr.: La vida de sanct Macia
text: [ ciiva] M5Acia apostol fonch ordenat e posat en loch de iudes … [ ciiiira] … Lig se aqui mateix: que lo cors seu fonch portat en roma. e de roma fonch portar [sic] enla ciutat de trere [sic]
ID no. of Witness 8 cnum 10639
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxixvb-
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Macià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxixvb] La enterpretacio de sanct Macia
text: M5Acia vol tant dir com donat a nostre Senyor: e vol dir donacio del senyor … La vida del qual scriui en beda:segons ques lig enles sglesies
rubr.: La vida de sanct Macia
text: [ lxxra] M5Acia apostol fon ordenat e posat en loch de judes
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14