Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10665
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De cathedra sancti Petri
De la cadira de sant Pere apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:270-76
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11865
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lviiira-lixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la cadira de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiira] Dela cadire de sent .Pere.
text: L2a cadira de sent .Pere. es dita per .iij. rahons. so es Reyal quis diu enlo segon libre dels Reys en xxx.iij. capitols … [ lixva] … E som simples axi con a coloma
Note van sota aquesta mateixa rúbrica els textos que a París, segons l’edició, en tenen una de pròpia “Quan fo establit que·ls clergues portessent corona es assi legit” i “Per que ton hom los pels en aviro del cap per corona”, però l’explicit aquí assenyalat coincideix amb el del ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 11980
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 78vb-81ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la cadira de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 78vb] Dela cadira de sant Pere
text: L3a chadira de sent Pere. es dita esser en .iij. maneres. So es rial segons ques lig en lo segon libre dels Reys en lo .xxiiij. capitol disent daujd sesent en la cadira … [ 81ra] … segons que aquela paraula diu en son simple axi com acoloma
Note inclou la rúbrica “Perque ten hom los pels als clerges en torn lo cap”
ID no. of Witness 3 cnum 11026
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 67va-69ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la cadira de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 67va] De la Cadira de sent P.
text: L2A cadira de sent .P. es dita esser en .iii. maneres. so es reyal segons ques lig en lo segon libre dels reys en .xx. etres capitol dien dauid sesen en la cadira … [ 69ra] … segons aquela paraula que diu e son simples aixj con coloma
ID no. of Witness 4 cnum 11405
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxii-cxv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la cadira de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxii] La cadira de sent Pere
text: La cadira de sent Pere es dita esser per iii maneres … [ cxv] … on per aço es significat quels clergues deuen aver simplicitat de coloma segons aquella paraula que diu e son simples axi con a coloma
ID no. of Witness 5 cnum 10890
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxxva-lxxxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la cadira de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxva] Dela cadira de sent .P. apostol
text: L3a cadira de sant .P. es dita en .iij. maneres soes reyal sagons ques lig al libra [segon -esborrat] dels Reys el .xxiij. capitol dient dauiu [sic] seen en una cadira etcaetera … [ lxxxiirb] … sagons aquella paraula que diu e son simples axi con acoloma
ID no. of Witness 6 cnum 11146
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxviiirb-lxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la cadira de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiirb] Dela cadira de sanct Pere Apostol
text: [l]4A cadira de sant pere apostol es dita per tres raons … [ lxixvb] … e posada en loch qui es començament de tot lo cors e dels membres. encara aquesta figura es enclosa per vna linea:e nou es neguna altra figura. car tota figura qui redona sie es dita de vna linea e de vn cercle
ID no. of Witness 7 cnum 9968
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cva-ciirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la cadira de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cva] Dela cadira de sanct Pere apostol
text: L5A cadira de sanct pere apostol es dita per tres raons ço es real ques diu en lo segon libre dels reys en lo .xxiij. capitol. dauid segue en la cadira … [ ciirb] … car tota figura qui redona sia es dita de vna linea e de vn cercle
ID no. of Witness 8 cnum 10638
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxviiirb-lxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la cadira de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiirb] Dela cadira de sanct Pere
text: L4A cadira de sanct Pere apostol es dita per tres rahons: ço es real ques diu en lo segon libre dels Reys enlo .xxiij. Capitol. Dauid segue enla cadira … [ lxixvb] … car tota figura qui redona sia es dita de vna linea e de vn cercle
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14