Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10664
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Iuliana
La vida de santa Juliana
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:267-69
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11864
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lviirb-lviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviirb] De sancta iuliane
text: I2uliane dementre que era esposade a en Neu [sic. passatge deteriorat] pretor de njcomedia … [ lviiira] … Emantinent la mar gila [sic] los corsos dels homens qui eren morts per tal quels manyassen los oçels eencare les besties saluatges
Note text molt més proper al del ms. de París que al de l’incunable
ID no. of Witness 2 cnum 11728
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness f. 33ra-vb f. 113ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 33ra] d. santa. iuliana
text: I2uliana dementre que ere esposada an eugeli qui ere pretor de nicodemia … [ 33vb] … e mantinent la mar gita los corses qui foren menyatz per ocels e per besties
ID no. of Witness 3 cnum 11979
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 78ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 78ra] de santa Juliana
text: I4vliana de mentre que ela era sposada an enlogrj nos volch ad el ajustar … [ 78vb] … E mantenent la mar gita los corses qui foren menyats per auçels e per besties tots aquels quj eren
ID no. of Witness 4 cnum 11025
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 67ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 67ra] Juliana santa
text: I3Vliana de metre que era espossa. [sic] A neugoli. que era pretor de nicomedia … [ 67va] … e mantenent la mar gita los corses que foren menyatz per aucels e per besties tots
ID no. of Witness 5 cnum 11404
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxii] De la vida de santa Juliana
text: Juliana dementra que era esposade an Eulogii pretor de Nicomedia no volch a ell ajustar en naguna manera si ell no reebia la fe de Christ … e com santa Juliane fo degollade lo pretor se mes en una nau ab xxxiiii barons e periren tots en la mar per rao de mal temps e los torsors arribaren en terra e foren tots menjats per ouçells e per besties salvatges
ID no. of Witness 6 cnum 10889
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. lxxxra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxra] De santa juliana
text: I3uliana de mentra que ela era esposada an eulegi quj era pretor de nicomedia … [ lxxxva] … els corses dels gita la mar que puys foren mangats per besties e per oçels
ID no. of Witness 7 cnum 11145
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxviivb-lxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviivb] De la viuda de santa iuliana
text: [ lxviiira] [i]4Uliana verge dementre que era sposada ab vn pretor de nicomedia nos volgue a ell aiustar en neguna manera si ell no prenia la fe de jesu christ: … [ lxviiirb] … E com santa iuiliana son [sic] degollada: lo pretor se mes en mar ab vna nau ab.xxxiiij. homens.e mogues tan gran tempestat que tots negren. e tantost la mar gita los homens en terra: e foren menjats per besties e per ocells
ID no. of Witness 8 cnum 9967
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cra] La vida de sancta Juliana
text: I5Uliana verge dementre que era sposada ab vn pretor de nicomedia … [ cva] … e tantost lar [sic] mar gita los homens en terra: e foren meniats per besties e per ocells
ID no. of Witness 9 cnum 10637
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxviivb-lxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Juliana (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviivb] La vida de sancta Juliana
text: I4Uliana verge demente que era sposada ab vn pretor de Nicomedia … [ lxviiirb] … e tantost la mar gita los homens en terra: e foren menjats per besties e per ocells
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14