Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10663
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Valentino
La vida de sant Valentí
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:265-66
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11863
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. lviira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Valentí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviira] Dela entrepretacio del nom de sent ualenti
text: U2alenti es dit enaxi con tenen ualor … ço es caualer de nostre senyor ihesuchrist
tit.: De sent valenti
text: U2alenti fo ordonador e preuera Een claudi emperador feu lo uenjur deuant si … [ lviirb] … Eadonchs con lemperador sabe quel princep e tots los seus auien reebude la fe de ihesu christ fo molt irat emana que sent ualenti fos deguolat
Note text molt més proper al del ms. de París que al de l’incunable
ID no. of Witness 2 cnum 11978
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 77va-78ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Valentí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 77va] Del nom de sant valenti prolech
text: [V]3alenti vol aytant dir co ualor tenent … [ 77vb] … en cays valent tiron que vol dir Caualer de christ
rubr.: De sant valenti
text: U3alenti do molt honrat preuere En claudj lemperador felo venjr deuant si … [ 78ra] … e adonchs lo pretor fe degolar lo sant baro glorios
ID no. of Witness 3 cnum 11024
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 66vb-67ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Valentí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 66rb] De sent Valenti
text: U2Alenti uol aytant dir co ualor tenent so es perseuerant \en san/ o ualenti es dit en quax ualent tiro que uol dir caualer
text: U3Alenti fo molt onrador preuere. en claudi lemperador feu lo uenir dauant si … [ 67ra] … E adoncs lemperador feu degolar sen ualenti
ID no. of Witness 4 cnum 11403
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxi-cxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Valentí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxi] La interpretacio del nom de sent Valenti
text: Valenti vol aytant dir com valor ço es perseverant en santetat … qui vol dir cavaller de Christ
tit.: La vida de sent Valenti
text: Valenti fou molt honrador e prevere en Claudi enperador feulo venir denant si … [ cxii] … e converti tots aquells qui eran en casa del princep e adonchs lenperador feu degollar sent Valenti
ID no. of Witness 5 cnum 10888
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxixva-lxxxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Valentí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxixva] De sent ualenti
text: U2alenti fo molt honrador preuera En claudi lemperador feulo uenir deuant … [ lxxxra] … lemperador feu degolar sant uelenti
ID no. of Witness 6 cnum 11144
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxviirb-lxviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Valentí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviirb] La interpretacio de sant Ualenti
text: [ lxviiva] [v]4Alenti vol tant dir com valor: … que vol dir caualler de jesu christ
tit.: De sant Valenti
text: [v]4Alenti fon molt venerable preuere e claudi emperador feulo venir dauant si … [ lxviivb] … Lauors lemperador fon molt irat com sabe quel princep e los altres foren conuertits ala fe de jesu christ. E mana que sant valenti fos degollat
ID no. of Witness 7 cnum 9966
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xcixva-cra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Valentí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixva] La interpretacio de sanct Valenti
text: [V]5Alenti vol aytant dir com valor: ço es perseuerant en sanctedat. O valenti es dit quasi equiualent tyro que vol dir caualler de iesu christ
rubr.: La vida de sanct Valenti
text: [ xcixvb] V5Alenti fonch molt honrador e preuere: e en claudi emperador feu lo venir dauant si … [ cra] … e mana que sanct valenti fos degollat
ID no. of Witness 8 cnum 10636
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. lxviirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Valentí (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviirb] La interpretacio de sanct Ualenti
text: [ lxviiva] V5Alenti voltant dir com valor: ço es perseuerant en santedat. O valenti es dit quasi equiualent tyro: que vol dir caualler de Jesuchrist
rubr.: De sanct Ualenti
text: V5Alenti fon molt venerable preuere: e Claudi emperador feu lo venir dauant si … [ lxviivb] … E mana que sant Ualenti fos degollat
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14