Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10662
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Amando
La vida de sant Aman
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:263-64
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 11862
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lviva-lviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Aman (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviva] De sent aman
text: A2man es dit per ço con fo amador de ihesuchrist Nasch sent aman de molts nobles parents … [ lviira] … E sent aman escapa axi de lurs mans. E molts miracles faent el se reposa en pau ab nostre senyor
ID no. of Witness 2 cnum 11976
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 76rb-77ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Aman (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 76rb] De sant Aman
text: A4man es dit per so car fo amador nasch sent Aman de molts Nobles parens … [ 76vb] … E sent Aman escapa en axi [f. 77ra] de les lurs mans E molts mjrales fossen feyts perel el sedormj en Pau a deu bonament
ID no. of Witness 3 cnum 11023
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 66rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Aman (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 66rb] De sent Aman
text: A3Man es dit per so cor fo aymador nasc sent aman de mot nobles parens … [ 66vb] … e sen aman escapa en axi de les lurs mans e motz miracles fa en el reposa en pau ab deu
ID no. of Witness 4 cnum 11402
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cx-cxi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Aman (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cx] De la vida de sent Aman
text: Aman es dit per ço car fo amador nasch sent Aman de molts nobles homens … [ cxi] … e sent Aman escapa axi de lus mans e molts miracles faen ell se posa en pau ab deu
ID no. of Witness 5 cnum 10887
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. lxxixrb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Aman (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxixrb] De sent aman
text: A3Man es dit per so que fo amador nasc sant aman de molt nobles parens … [ lxxixva] … e sant aman escapa enaxi de lus [sic] mans e molts miracles feen el reposa en pau ab deu
ID no. of Witness 6 cnum 9965
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. xcixra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Aman (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixra] La vida de sanct Aman
text: A5Man es dit: perço com fonch amador. nasque sanct aman de molt nobles parents … [ xcixva] … E sanct aman scapa axi de lurs mans. e molts miracles fent ell se reposa en pau ab deu
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14