Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10661
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Vedasto
La vida de sant Vedast
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:262
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 11861
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. lviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vedast (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviva] De sent vedast
text: U2edast fo ordonat en bisbe per sent remjgi. On con el uengues ale porte dela ciutat el troba aqui .ij. homons pobres … per que el se pensa que la sua mort era prop. Eapochs de dies el se posa en pau en nostre senyor deus
Note text més proper a l’incunable de Barcelona, però no inclou l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11975
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 76rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vedast (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 76rb] Del nom de sent vadast prolech
text: U3edast vol aytant dir co en cays verament donan ensenament … per so cor contrarietat se lunya del molt perdurablament e senes fi
rubr.: de sent vedast
text: U3edast fo ad ordonat en bisbe per sant Remigi. Eco el venges ala porta dela Ciutat el atroba aquj .ij. homes paubres … E apres pochs temps el se repausa en pau ab deu Jhesu christ
ID no. of Witness 3 cnum 11022
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 66ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vedast (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 66ra] De sent Vedast
text: [ 66rb] U3Edast uol aytant dir co en quax uerament donana enteniment … per so cor contrarietat se lunya del perdurablament
text: U3Edast fo aordenat en bisbe per sen remigi. e co el uenges ala porta de la ciutat . el atroba aqui dos oms paubres … per que el se pensa que la sua fi li uenia. e apres poc temps el se repausec en pau ab deu
ID no. of Witness 4 cnum 11401
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vedast (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cx] La interpretacio del nom de sent Vadast
text: Vadast fo ordonat en bisbe per sent Remigi … per ço com contrarietat se lunya dell perdurablement
tit.: De la vida de sent Vadast
text: Vadast fo ordonat en bisbe per sent Remigi e con ell vingues a la porta de la ciutat … per que ell se pensa que la sua fii li era pres e a pochs dies el se reposa en Deu
ID no. of Witness 5 cnum 10886
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. lxxixra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vedast (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxixra] De sent uedast
text: U3Edast fo ordonat en bisbe per sent remigi. E con el uinges [sic] ala porta dela ciutat el troba .ij. homens pobres … [ lxxixrb] … per ques pensa quela sua fi li uenia e apres pocs tems [sic] el reposa en pau ab deu
ID no. of Witness 6 cnum 9964
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xcviiivb-xcixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vedast (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiivb] La interpretacio de sanct Vedast
text: [V]5Edast vol tant dir: com quasi verament donant enteniment … perço com contrarietat se lunya de ell perdurablement
rubr.: La vida de sanct Vedast
text: V5Edast fonch ordenat bisbe per sanct remigi. e com vengues ala porta dela ciutat don era bisbe ell troba dos homens pobres … [ xcixra] … perque ell se pensa que la sua fi li era prop: e apochs dies ell se reposa en deu
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14