Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10660
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Eulàlia verge
Vida de santa Eulàlia de Barcelona, verge
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 11727
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 31vb-33ra ff. 111vb-113ra
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Eulàlia verge, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 31vb] De senta eulalia. de barcelona
text: S2ancta eulalia uerge sofferi martiri sotz en dacia iutge en la ciutat de barcelona … [ 33ra] … grans gentz uengren e tan tost ab alegria la seboliren. e beneyren deus lo pare e ihesu christ fyll del. e el sant spirit. lo regne del qual durara per infinita secula seculorum
ID no. of Witness 2 cnum 11536
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccccxl-ccccxliii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Eulàlia verge, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccccxl] De la vida de santa Aulalia de Barchinona e del seu trasladament
text: Santa Eulalia fo verge qui sofferi martiri per Jhesuchrist en la ciutat de Barchinona per en Dacia enperador … [ ccccxliiii] … e aquesta santa translacio es colta en Barchinona en les kalendes de novembra en lo qual loch per merits de santa Eulalia Jhesuchrist demostra molts de miracles per infinita secula seculorum
ID no. of Witness 3 cnum 11143
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxvira-vb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Eulàlia verge, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits text: [ lxvira] On com santa eularia fos de noble linatge: enla edat e enlo temps dela sua infantea de ferm coratge amaua nostre senyor deu jesu christ … [ lxvivb] … E com dehien lo psalm: tot lo poble venc aqui.e ab gran veu feren gracies a nostre senyor deu: e ala humil mare sua sacratissima verge maria
Condition acèfal
Note falta el f. lxvv, el text és acèfal
ID no. of Witness 4 cnum 9963
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xcvivb-xcviivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Eulàlia verge, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvivb] La vida de sancta Eularia verge
text: [ xcviira] E5Ancta [sic] eularia fonch verge: la qual sofferi martyri per iesu crist en la ciutat de barçalona … [ xcviivb] … e ab gran veu feren gracies a deu
ID no. of Witness 5 cnum 10635
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxvvb-lxvivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Eulàlia verge, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvvb] De sancta Eularia
text: S5Anta eularia fon verge la qual sofferi martyri per iesuchrist redemptor nostre: enla insigne ciutat de Barçelona … [ lxvivb] … e ab gran veu feren gracies a nostre senyor deu: e ala humil mare sua la sacratissima verge Maria
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2012-09-19