Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 1065
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number I-84
Printed València: Lambert Palmart, 1484

External description

Writing Surface Paper
Format Foli gran
Leaf analysis ff.: 210 (= 2 + 205 + 3)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 387 × 268 mm (f. ai)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: inicial de sis unitats de pauta en blau, amb decoració afiligranada en vermell i amb un filacteri amb la llegenda “Comensa lo pro|emi sobre lo dotze | del crestia | en vulgar”; inicials fetes a tinta en blau i vermell, algunes bipartides (com la del f. 8, primera del text, amb una banda blanca amb un home nu que duu un drac lligat amb una corda), i d'altres alternant blau i vermell, amb decoració filigranada Calderons en vermell i blau
Condition volum molt afectat per la humitat, els fongs i els bibliòfags, especialment als folis preliminars manuscrits sense foliar; donat el seu precari estat de conservació ens hem estat de controlar la col·lació per no malmetre més l'exemplar
Binding en mal estat, en pell sobre taula, despresa del llom; avui es troba protegida per unes cobertes de cartró que no permeten el seu estudi; pendent de restauració
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note dels tres folis finals, que són del mateix paper que el cos del volum, el primer conté una epístola en llatí i els altres dos són en blanc. Els dos folis inicials han estat aprofitats per copiar-hi una butlla. Segons una relació mecanografiada és l'Inc. 20 -feta el 1980 per a la “Comisión para el catálogo colectivo de incunables”-, i segons una anotació a llapis, l'inc. 84. Exemplar amb anotacions marginals
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-03-26