Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1065
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 7-7-6 | Antic Y-30-15
Title of volume Biblia. Sacra ( al llom, a l'anglesa, a ploma en lletra gòtica)
Copied 1351 - 1400 ca. (Iglesias-Fonseca)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 232 (= II + 1-228 + II)
ff.: III + 1 prel. + i-ccxxviij + III
Collation 15/6 2-1912
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. 4)
Size pàgina 299 × 223 mm (f. 4)
caixa 207 × 150 mm
columna 207 × 70 mm
Hand semigòtica acurada (al text)
gòtica més cursiva (a la taula preliminar)
Watermark flor amb tija (al cos del volum, tot del mateix paper)
Pictorial elements Calderons en blau i vermell
Caplletres: en blau i vermell amb decoració en el color de contrast, vermell o violeta, el copista va deixar lletres de guia per a que fossin executades correctament, les primeres són de majors dimensions i de decoració més elaborada
Titre courrant centrats al marge superior de cada pàgina en vermell
Tocs de color tocs de vermell a les majúscules; els versos estan copiats cadascun en una línia, amb la primera lletra en majúscula i decorada amb un traç de tinta vermella
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc o trepitjada per l'escriptura
Pautat: sense línies de guia per als renglons, que es guien pel verjurat del paper
Perforacions: amb vuit perforacions rodones als angles de les columnes d'escriptura
Reclams: horitzontals arrenglerats amb el marge interior de la segona columna
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques que anirien de la “a” a la “t”, essent el quadern 16è (sign. visible al f. 169) el “p”
Condition s'han perdut alguns folis de la taula preliminar i el f. cciv, que romangué en blanc, té proves de ploma. Conserva una foliació antiga en xifres romanes i tinta vermella que salta el núm. lxviij i no numera els folis de la taula; a la biblioteca s'ha donat al volum una numeració seguida en xifres aràbigues que compta tots els folis, llevat de les guardes. Els primers folis s'han restaurat amb afegits de paper, amb taques d'humitat que de vegades difuminen el text
Binding en pergamí, amb tires de badana per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil 1539
Associated persons Altres restaurat el 1996 per Manuel Ruiz Fernández (Floruit 1996)
References (most recent first) Tractat a: Iglesias-Fonseca (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 7-7-6 de la Biblioteca Colombina. Bíblia rimada de Sevilla (2008)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Tractat a: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 854
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Descrit per: Perarnau i Espelt (1988), “El manuscrit bíblic català de la Colombina de Sevilla”, Revista Catalana de Teologia
Tractat a: Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 281-3 , n. n. 5c, 10
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 42 , n. x4
Tractat a: Miret i Sans (1909), “Notes biogràfiques d'en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIIIa centúria”, Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume y a la seua época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona = Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey D. Jaime y a su época. Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona 159-60
Tractat a: Miret i Sans (1909), “Adició a la memòria: Notes biogràfiques d'en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIIIa centúria”, Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume y a la seua época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona = Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey D. Jaime y a su época. Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona
Note exemplar reservat, consulta restringida; amb la restauració s'ha perdut un foli de paper preliminar, de l’època de la relligadura, que estava esquinçat i només duia escrit al damunt la signatura (es pot veure al microfilm). Al llom una etiqueta duu el núm. 15. A l'interior de la coberta anterior hi ha una enganxina de paper amb l'esment del testament de Colón (Vid. el text a MANID 2065). Al capdemunt del primer foli, ratllat, es llegeix l'antiga signatura T Tab. 136, n. 75. Algunes proves de ploma o assaigs de caligrafia per mà maldestra

Internal Description
Number of texts in volume: 26
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 81
Location in volume ff. 1 prel. + jra-ccira (fol. ant.)
ff. 1ra-201ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1054
Desconegut. A honor del meu Senyor (A. T.)
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra prel. = 1 mod.] […] Cant daujd entra en la tenda de saul … [ 1vb prel. = 1 mod.] … Del angel quj feri en la host […] nacherib
rubr.: [ jra = 2 mod.] En nom d[e deu] comensa la biblia Rimada e en romans
prol.: A5 honor del meu senyor | jhesu christ nostre saluador | Que per nos uolc en creu morir | E dur martirj soferir … [ jrb = 2 mod.] … E prec tots \cels/ qui lalegiran | Ho escriure la uolran | Que no deyen les rimes afolar | Nel lengage cambiar
rubr.: Dela creacio del mon. Genesis
text: L6o primer libre es nomnat | Genesi primer pausat | En que deu tot lo mon crea | Cel e terra gint orna … [ ccjra = 201ra mod.] … axi com daquel qui es uer fiyl de deu ple de gracia. E de ueritat
Condition acèfal
Poetic Stanza 28403 vv. (Mahiques)
Note manca part de la taula. Al centre del marge superior “Genesis” titre courrant que es repetirà a cada foli. A l’incipit del text, vers primer el mot “nomnat” duu la segona “n” subpuntuada, segurament per ometre-la considerant-la un error d’escriptura
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8279
Location in volume ff. jrb-xiiijvb (fol. ant.)
ff. 2rb-15vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5701
Desconegut. Lo primer libre és nomnat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ jrb] De la creacio del mon. Genesis
text: L6o primer libre es nomnat | Genesi primer pausat … [ xiiijvb] … Cant so ac dit el espira | El seu espirit a deu ana | Trenta dies lo ploraren | En Egipte car molt lamauen
Poetic Stanza 1873 vv.
Note a la versificació no s'han comptabibilitzat els 42 versos inicials del volum, que constitueixen el pròleg de la Bíblia de Sevilla. A l’incipit del text, vers primer el mot “nomnat” duu la segona “n” subpuntuada, segurament per ometre-la considerant-la un error d’escriptura
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8280
Location in volume ff. xiiijvb-xxrb (fol. ant.)
ff. 15vb-21rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5702
Desconegut. El segon libre és escrit
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiijvb] Aysi comensa .exodus.
text: E5L segon libre es escrit | Qui exodus per tuyt es dit | Cun rey en Egipte regna | Qui los benifets tots oblida … [ xxrb] … E con de bon cor els la seguien | Can se pausaua nos moujen | Aycest libre es fenjt | Beneyt sia sent esperit
Poetic Stanza 741 vv.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8281
Location in volume ff. xxrb-xxjra (fol. ant.)
ff. 21rb-22ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5703
Desconegut. Lo ters libre és apellat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxrb] aysi comensa lo libre dels leuites
text: L5o ters libre es apellat | Dels leujtes e nomenat | On deus a Moyses manda | Sacrificis e ordona … [ xxvb-xxjra] … Cest libre ay abreuiat | Car no lay tot aysi pausat | Ne no hic ay vulgut pausar [xxjra] | Causes molt vils per nomenar
Poetic Stanza 88 vv.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8282
Location in volume ff. xxjra-xxiiijva (fol. ant.)
ff. 21ra-24va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5704
Desconegut. Lo quart libre és nomenat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxjra] aysi comensa lolibre dels nombres
text: L6O quart libre es nomenat | De nombres e apeylat | Car deu mandet a Moyses | El poble seu nombrar deges … [ xxiiijva] … La terra que an gasayada | A dues trips e miga landonada | Car aujen molt bestiar | Per quels donaren ay cest logar
Poetic Stanza 500 vv.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8283
Location in volume ff. xxiiijva-xxviijra (fol. ant.)
ff. 25va-29ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5705
Desconegut. Lo quint Deuteronomi és apel·lat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiijva] Aysi comensa de uteronomj
text: [ xxiiijva] L4o quint deuteromini [sic] es apellat | Car recomta so qui es passat | Apres .xl. ans passats | [f. xxiiijvb] Que foren de pharo [sic] de liurats … [ xxviijra] … Quels son dels fiyls dirael | Poble leyal bo e fesel | Per que lo poblen fo pagat | E josue molt consolat
Poetic Stanza 473 vv.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8284
Location in volume ff. xxviijrb - xxxiiijrb (fol. ant.)
ff. 29rb - 35rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5706
Desconegut. L'altre libre és apel·lat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviijrb] Assi comensa lo libre dels jutges
text: L5altre libre es apellat | Dels jutges e nomenat | Car lo poble jutges jutgauen | E denemics lo defensauen … [ xxxiiijrb] … Mas en apres lurs perdonaren | E als .DC. muylers donaren | Per que la trip de benjamjn | Nos destrujs de fjn en fjn
Poetic Stanza 813 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8285
Location in volume ff. xxxiiijrb-xxxxiijra (fol. ant.)
ff. 35rb-44ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5707
Desconegut. En Ramathaym ac .i. prodom
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiijrb] Lo primer libre dels Reys
text: E4n ramathaym ac .j. prodom | Qui elehana auja nom | E ay çest auja dues muylers | E a cascuna faya plaers … [ xxxxiijra] … Los caps senan ab si portats | El mur dela lur ciutat los penjaren | De quels philisteus molt selegraren
Poetic Stanza 1181 vv.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8286
Location in volume ff. xxxxiijra-ljvb (fol. ant.)
ff. 44ra-61vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5708
Desconegut. Pus la batayla fo estada
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxiijra] De ceyl qui denuncia la mort de Saul e de sos fiyls a daujd
text: [ xxxxiijrb] P3us la batayla fo estada | Qui fo molt dura e be mesclada | Hon lo Rey Saul e sos fiyls son morts | E molts daltres valens e forts … [ ljvb] … Puys aysi hedifica | Salamo lo temple e honra | Qui fo loch de deu molt amat | E per tot lo mon fort nomenat
Poetic Stanza 1133 vv.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8287
Location in volume ff. ljvb-lxva (fol. ant.)
ff. 52vb-61va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5709
Desconegut. Cant tot ayso fo ja passat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ljvb] lo ters libre dels Reys
text: C5ant tot ayso fo ja passat | Dauiu fo ueyl e anentat | E nos podia escalfar | Cant sanaua el lit pausar … [ lxva] … Helias ho auja profetat | Car ab othoza sera ajustat | Puys josaphat per mort fina | Jotam son fiyl per el regna
Poetic Stanza 1119 vv.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8288
Location in volume ff. lxva - lxviiijva (fol. ant.)
ff. 61va - 69va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5710
Desconegut. Aprés Ochozias, rey d'Irael
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxva] Lo quart libre dels Reys e dela malaltia de ochoçies
text: A4pres ochozias Rey dirael | Qui no era uas deu feçel | Casech sus alt dun finestral | Per ques trenca es feu gran mal … [ lxviiijva] … A coes de cauayls lo ligaren | Entro que fo mort lo rocegaren | Lo libre dels Reys es fjnat | Deus ne sia lausat
Poetic Stanza 1094 vv.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8289
Location in volume ff. lxviiijva - lxxvrb (fol. ant.)
ff. 69va - 75rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5711
Desconegut. En neptalim ac .i. prodom
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiijva] lo libre de thobies
text: E3n neptaljm ac .i. prodom | Qui tobies auia nom | Hom fo molt de gran karitat | De gran fe e de uera leyaltat … [ lxxvrb] … Ena pres thobies per mort fina | fiyls e files molts hereta | Cest libre est del tot finat | Deus ne sia magnificat
Poetic Stanza 824 vv.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8290
Location in volume ff. lxxvrb - lxxxvijva (fol. ant.)
ff. 75rb - 87va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5712
Desconegut. Cant nabugodonosor ab degastat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvrb] Lo libre de Daniel
text: C4ant nabugodonosor ac degastat | jerusalem etot cremat | E tot lo poble captiua | En babilonia on lo mena … [ lxxxvijva] … E ab gran gaug lon fay girar | E sos enemichs hi feu pausar | Qui tan tost los deuoraren | Que anch nuyl os dels nolexaren | Explicit daniel
Poetic Stanza 1696 vv.
Note Miret i Sans negligeix dos versos que sí que es troben al manuscrit: “E en son regne retorna” entre els vv. 516 i 517 i “E laudiçe primeyra recobra” entre els vv. 1286 i 1287 de l'edició
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8014
Location in volume ff. lxxxvijva-lxxxxijva (fol. ant.)
ff. 88va-93va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5490
Desconegut. Puys Daniel fo per mort finat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvijva] Esdre // E de estriages e del sompnj que feu
text: P5uys daniel fo per mort finat | En asia ac .i. Rey presat | Astriages auja nom | E fo ualent e be prodom … [ lxxxxijva] … E lo pobl lo seboli | Nermias al rey torna | Qui molt lama el honra | Puys en jerusalem estornat | E aquj es per mort finat
Poetic Stanza 704 vv.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8015
Location in volume ff. lxxxxijva-lxxxxvijva (fol. ant.)
ff. 93va-98va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5491
Desconegut. Cant Cirus fo mort, hom graciós
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxijva] Lo libre de judich
text: C4ant Cirus fo mort hom gracios | En tota asia Rey poderos | Cambises son fiyl regna | E na bugodonosor sapella … [ lxxxxvijva] … E en berulia ela mori | Ab son marit la soteraren | E totes les gens la ploraren
Poetic Stanza 702 vv.
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8016
Location in volume ff. lxxxxvijva-ciiijra (fol. ant.)
ff. 98va-105ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5713
Desconegut. En Àsia ac .i. senyor
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxvijva] Del conuit que feu assuer
text: E5n asia ac .i. senyor | De tota la terra Rey e mayor | Quj assuerus fo apellat … [ ciiijra] … E los jues molt la ploraren | Car mentre visc molt la amaren | Car per ela eren molt amats | Per tot lo regne e honrats | Explicit hester
Poetic Stanza 918 vv.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8017
Location in volume ff. ciiijra-cxrb (fol. ant.)
ff. 105ra-111rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5493
Desconegut. Los proverbis de Salamó
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiijra] assi comensen los prouerbis de salamo
text: L5os prouerbis de Salamo | Ay si comensen que el fo | per son fiyl adoctrinar | E atots altres e senyar … [ cxrb] … En tots fayts la fi pensaras | E menbret tots temps que amorir as | A2quest libre es finat | Qui de prouerbis es appellat
Poetic Stanza 930 vv.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8018
Location in volume ff. cxrb-cxxiiijrb (fol. ant.)
ff. 111rb-125rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5494
Desconegut. En Grècia ac .i. senyor
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxrb] lo libre dels machabeus
text: E3n grecia ac .j. senyor | Rey dela terra e mayor | Qui philip fo appellat … [ cxxiiijrb] … Puys herodes en roma es anat | E Rey de juda lan coronat | L2o testament ueyl auem fenjt | je su crist ne sia benesit
Poetic Stanza 2000 vv.
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8019
Location in volume ff. cxxiiijrb-clxiiijvb (fol. ant.)
ff. 125rb-165va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5495
Mattheus. El temps de Herodes, qui fo senyor
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiijrb] Asi comensa lo noueyl testament e els Euengelis
rubr.: E aquest euangeli comensa prjmera dela concepcio de sent johan babtista
text: E4l temps de herodes qui fo senyor | De judea Rey e mayor | De jerusalem ac .j. sant hom | Quj zacharias auja nom … [ clxiiijvb] … lo sant espirit que trametrels deuja | Axi compromes lur \o/ auia
colofó: lo sant euangeli es finat | jhesu christ ne sia lausat. AMEN
Poetic Stanza 6581 vv.
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8020
Location in volume ff. clxiiijva-clxxxiijrb (fol. ant.)
ff. 165vb-189rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5496
Desconegut. Aprés que Jesús fo crucificat
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiijva] Cantes uets jhesus aparech ans de la ascensio
text: A2pres que jhesus fo crucificat | E al terz jorn resucitat … [ clxxxiijrb] … E con uerti lay moltes gens | puys mori lay certamens
colofó: Aquest libre es fenit beneyt sia jhesu christ amen
Poetic Stanza 2507 vv.
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8021
Location in volume ff. clxxxiijrb-cxcjva (fol. ant.)
ff. 189rb-192va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5497
Johannes. Apocalipsi que Déus revelà
Language català
Date traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiijra] Jncipit apocalipsi
text: A2pocalipsi que deus reuela | a sent johan euangelista que molt ama | Aysi comensa on deus li uolc reuelar | So quel temps esdeuenidor deus uolra far | Ay ceyl benauyrat sera | Qui esta profecia ausir uolra … [ cxcjva] … la gracia de Jhesus qui es saluador | Sia ab tots uos e nostre redemptor amen
Poetic Stanza 1207 vv.
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8022
Location in volume ff. cxcjva-ccrb (fol. ant.)
ff. 191va-200rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5498
Desconegut. Ara vos vuyl dir e comtar
Language català
Date escrit 1282 a quo - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcjva] De judes escarioth e dela sua uida
text: A2ra uos vuyl dir e comtar | De judes sauida e son afar … [ ccrb] … Dels claus feu so que auets ausit | E en axi es per cert escrit
Poetic Stanza 1319 vv.
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 2418
Location in volume f. ccva (fol. ant)
f. 200va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10042
Mattheus. Evangeli segons sant Mateu (1,1-6)
Language català
Date traduït 1300 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccva] Aquest euangeli se diu en lo dia denadal e en lo dia de santa Maria de satembra
text: L4o libre dela generacio de Jhesucrist fiyl de deu uiu fiyl de abraam engenra isach. jsach engenra jacob jacob en genra juda … Eliud en genra eleazar Eleazar en genra nacham. Nacham en genra jacob jacob en genra josep. Josep espos de Maria dela qual nasque ihesus e es nomenat .christ
References (most recent first) Miret i Sans (1916), “El llibre de Daniel de la Bíblia catalana rimada de Sevilla”, Revue Hispanique , n. ed. parcial
Note primer dels tres fragments dels evangelis de sant Mateu i sant Marc que ja esmentà P. Bohigas: són tres textos, el segon és l'evangeli de la vigília de Nadal i el tercer el del dia de Nadal “a la missa major”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 5172
Location in volume f. ccva-vb (fol. ant.)
f. 200va-vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10042
Mattheus. Evangeli segons sant Mateu (1,17-25)
Language català
Date traduït 1300 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccva] Aquest euangelj se diu la uigilia .de nadal.
text: [ ccvb] D3oncs totes les generacions de abraam tro a dauid son .xiiij. e de dauid tro a la generacio de babilonia .xiiij generacions. … E josep can fo leuat del sopmnj feu ho axi con li auja comanat langel de nostre seyor e pres sa muler e no la conech e cant ela ac enfantat nomenal .jhesus
Condition fragment
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 5173
Location in volume ff. ccvb-ccjra (fol. ant.)
ff. 200vb-201ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10041
Johannes. Evangeli segons sant Joan (1, 1-14)
Language català
Date traduït 1300 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvb] Comensa lauengeli de sent johan e lig se lo dia de nadal ala missa mayor
text: A3l comensament era deu el fiyl de Deu era ab deu e el era deu e Asso era en deu alcomensament … [ ccjra] … El fiyl de deu pres carn humana e habita enfre nos. Nos vjm la sua gloria presentia axi com daquel qui es uer fiyl de deu ple de gracia E de ueritat
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 2550
Location in volume ff. ccijra-ccxxviijvb (fol. ant.)
ff. 202ra-228vb (fol. mod.)
ff. 202ra-228vb (Perarnau)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1296
Desconegut. Saltiri
Language català
Date traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccijra] En nom de nostre senyor ihesu christ e dela uerge madona Santa .Maria. mare sua assi comensa lo saltirj lo qual transladat fo de lati en romans. Per frare Romeu Saburguera. maestre en theologia en lorde de Sent domingo Assi comensa la sua primera feria
tit.: Beatus uir
text: B9enauyrat es lom qui no ana [esmenat a sobre en “ava”] en lo conseyl de mals homens … [ ccxxviijvb] … No anos senyor no a nos masa dona gloria al teu nom. Sobra la tua .misericordia. e la tua ueritat e posada la mia esperansa
Associated Persons Traductor (var.): Romeu Saburguera ( f. 203ra)
References (most recent first) Tractat a: Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 74
Note els tres darrers mots són el reclam del quadern
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-26