Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10659
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Agatha
La vida de santa Àgata
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:256-61
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11860
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lvra-lvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lvra] De sancta agatha uerge
text: A2gatha fo uerge e fo de françe eera de cors molt bela … [ lvira] … eaguise sanctetat de pense. e mostresc dela terra delliurament
Note text més proper a l’incunable de Barcelona, però no inclou l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11726
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 28va-31rb ff. 108va-111rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 28va] De senta agata
text: A2gata es dita de agios que uol aytant dir com sant etheos … [ 31rb] … e mostra deliurament de la terra
ID no. of Witness 3 cnum 11974
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 74rb-76rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 74rb] De santa Agata Proleg
text: A4gata es dita de Agios que vol aytant dir co sant … la qual causa fo manifesta per los Angels quila sebeliren
rubr.: De santa Agata
text: A3gata verge fo ffrancha per pensa E per cors molt bela … [ 76ra] … E hac santetat de pensa [f. 76rb] e mostra deliurament dela terra
ID no. of Witness 4 cnum 11021
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 64va-66ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 64va] De hagata santa
text: A3Gata es dita de agios que uol aytant dir co sant … [ 64vb] … so es sebelida la qual causa es manifestada perlos angels qui la sebeliren
text: A3Gata uerge. fo franqua per pensa. eper cors molt bela … [ 66ra] … e ac santetat de pensa e mostra deliurament de la terra
ID no. of Witness 5 cnum 11400
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cviii-cx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cviii] La interpretacio del nom de santa Aguata
text: Agata es diu de agios qui vol dir sant e theos qui vol dir santa de Deu … la qual cosa es manifesta per los angels qui la sabulliren
tit.: De la vida de santa Aguata verge
text: Aguata fo verge e fo de Fransa e era de cors molt bella … [ cx] … e aguist santadat de pensa e mostret desliurament de la terra
ID no. of Witness 6 cnum 10885
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxviivb-lxxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviivb] De santa agata
text: A3gata fo francha per pensa e per cors molt bela enla ciutat de catenes … [ lxxixra] … e ac santedat de pensa e mostra de liurament dela terra
ID no. of Witness 7 cnum 11142
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxiiiirb-lxvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiiirb] La interpretacio de santa Agatha
text: [a]4Gatha verge es dita ab agyos: que vol dir sant: … [ lxiiiiva] … la qual cosa es manifestada per los angels qui la soterraren
tit.: De santa Agatha
text: [a]4Gatha fon verge: e fon franca de pença: e de cors molt bella … [ lxvrb] … E lo consol dix. e com goses tu nomenar jesu crist dauant mi com yo no vulla oir. e santa agatha respos.
Condition incomplet
Note falta el f. lxvv, el text queda incomplet
ID no. of Witness 8 cnum 9962
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xcvra-xcvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvra] La interpretacio de sancta agatha
text: [ xcvrb] [A]5Gatha verge es dita ab agyos: que vol dir sanct … ço es soterrada la qual cosa es manifestada per los angels: qui la soterraren
rubr.: La vida de sancta agatha
text: [ xcvva] A5Gatha fonch verge: e fonch franca de pença e de cors molt bella … [ xcvivb] … e haguist sanctedat de pença e desliurament dela terra
ID no. of Witness 9 cnum 10634
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxiiiirb-lxvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Àgata (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiiirb] La interpretacio de sancta Agatha
text: A4Gatha verge es dita ab agyos: que vol dir sanct … [ lxiiiiva] … ço es soterrada la qual cosa es manifestada per los angels qui la soterraren
rubr.: De sancta Agatha
text: A4Gatha fon verge: e fon franca de pença: e de cors molt bella … [ lxvvb] … e haguist sanctedat de pensa e delliurament dela terra: a lahor e gloria de deu lo qual viu eregna per tostemps
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14