Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10658
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Blasio
La vida de sant Blasi
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:252-55
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11859
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. livra-lvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Blasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ livra] De sent blasi
text: C2on lo benauyirat sent blasi resplendis per sanctitat eper bones custumes … [ lvra] … Eaxi elfo degolat ab dos iffans [sic] pochs e trames la sua anima adeu qui la reebe molt gloriosa ment ab gran companya dangels
Note text més proper a l’incunable de Barcelona, però no inclou l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11973
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 73ra-74rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Blasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 73ra] del nom de sant blasi prolech
text: B4lasi vol aytant dir com blanch … E fo el poch per humjlitat de bones e honestes costumes
rubr.: de sant blasi
text: C4on sent blasi resplandis per santetat per que los christians lalegiren per bisbe … [ 74rb] … E axi el fo degolat ab dos jnfants pochs
ID no. of Witness 3 cnum 11020
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 63va-64vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Blasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 63vb] De sent Blasi
text: B3Lasi uol dir aytant com blan o blasi uol aytant dir co belasi … e fo pocs per humilitat de costumes
text: C4om sen blasi resplandis per san- [f. 63vb] tetat e per bones custumes … [ 64va] … E en axi el fo degolat ab dos emfans [sic] pocs
ID no. of Witness 4 cnum 11399
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cvi-cviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Blasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cvi] La interpretacio del nom de sent blay
text: Blasi vol dir aytant com Blay e Blasi vol aytant dir com belasi … e fo poch per humilitat de costumes
tit.: De la vida de sent Blay
text: Com sent Blay resplandis per santedat e per bones costumes … [ cviii] … e axi ell fo degollar ab ii infants pochs
ID no. of Witness 5 cnum 10884
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxvirb-lxxviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Blasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvirb] de sent blasi
text: E2 con sant blasi resplandis e per bones custumes e per santitat … [ lxxviivb] … E axi el fo degolat ab .ij. jnfans pochs
ID no. of Witness 6 cnum 11141
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxiiiva-lxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Blasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiiva] La interpretacio de sanct Blasi
text: [b]4Lasi vol tant dir com blau. O blasi quasi belasi … e fon poc per humilitat de costumes bones
tit.: La vida Desant Blasi
text: [s]4Ant blasi com resplandis per santetat e per bones costumes: … [ lxiiiirb] … E axi fon degollat ab dos infants petits
ID no. of Witness 7 cnum 9961
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xciiiira-xcvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Blasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xciiiira] La interpretacio de sanct Blasi
text: [B]5Lasi vol tant dir com blan: o blasi quasi belasi … e fonch poch per humilitat de costumes bones
rubr.: La vida de sanct Blasi
text: [ xciiiirb] S5Anct blasi com resplandis per sanctedat e per bones costumes … [ xcvra] … E axi fonch degollat ab dos infants petits
ID no. of Witness 8 cnum 10633
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxiiiva-lxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Blasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiiva] La interpretacio de sanct Blasi
text: B4Lasi vol tant dir com blan. O Blasi quasi belasi … e fon poch per humilitat de costumes bones
rubr.: La vida de sanct Blasi
text: S5Anct Blasi com resplandis per sanctedat per bones costumes … [ lxiiiirb] … E axi fon degollat ab dos infants petits
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14