Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10657
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De purificatione Beate Virginis
Dela purificació de la Verge Maria
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Càmara i Sempere (2010), La mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494) 147-60
Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:238-51
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11858
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lirb-livra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dela purificació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lirb] Dela purificacio de la uerge sancta maria
text: L2a purifficacio dela uerge .Maria. fo feta apres de la natiujtat … [ livra] … enla festa dela purifficacio de sancta .Maria. eaquela reebe sanitat
Note uneix en una única rúbrica la purificació i el text que a l’edició Kniazzeh- Neugaard (1977: II 251-255) és sota la rúbrica “Per que fo establida aquesta festa”
ID no. of Witness 2 cnum 11972
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 68vb-73ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dela purificació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 68vb] Dela purifficacio dela verges [sic] Maria
text: [ 69ra] L4a purificacio dela verge Maria fo feyta apres la Natiujtat de nostre senyor Jhesu christ .xl. dies … [ 73ra] … E co ela vetla .j. nuyt en vna glesa de santa Maria en la festa dela purifficacio e aquj ela resebech senserament sanjtat de tot son mal
Note inclou la rúbrica “Per que es stablida aquesta ffesta”
ID no. of Witness 3 cnum 11019
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 60va-63va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dela purificació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 60va] Dela purificacio de santa Maria
text: L3A purarificicio [sic] de la uerge fo feyta apres lanatiuitat de nostre senyor ihesu christ .xl. dies … [ 63va] … Ela uetla \.i./ nuyt en una glesa de senta Maria en la festa de la purificacio e aqui ela resebee certament sanitat
ID no. of Witness 4 cnum 11398
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cii-cvi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dela purificació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cii] De la purificacio de la verge
text: La purificacio de la verge maria fo feta apres la nativitat de nostre senyor Jhesuchrist xl dies solies appellar aquesta festa en tres maneres … [ cvi] … on con no pogues guarir en naguna manera ella vetlla una not en la esgleya de santa Maria en la festa de la Purificació e aqui ella rebe sanitat
ID no. of Witness 5 cnum 10883
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxiivb-lxxvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dela purificació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxiivb] la purificacion de santa maria
text: L3A purificacion de santa Maria uerguen fo feyta apres la netiuitat de nostra senyor jhesucrist xl. dies … [ lxxvirb] … ela uetla .i. nit en una esglesia de santa Maria en la sua festa de la purificacion e aquj ela reebe cencerament sanitat
ID no. of Witness 6 cnum 11140
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxira-lxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dela purificació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxira] Dela purificacio dela verge maria
text: [l]4A purificadio dela verge Maria fon feta apres dela natiuitat de nostre senyor deu jesu christ quaranta dies: solies nomenar aquesta festa en tres maneres … [ lxiiirb] … On com no pogues guarir en neguna manera:ella vella vna nit en la sglesia de sancta Maria enla festa de purificacio:e aqui ella rebe sanitat
ID no. of Witness 7 cnum 9960
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xcira-xciiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dela purificació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcira] Dela purificacio dela verge Maria
text: L5A purificacio dela vergege [sic] maria fonch feta apres dela natiuitat de nostre senyor deu iesu crist .xl. dies … [ xciiiira] … ella vella vna nit en la sglesia de sancta Maria en la festa dela purificacio: e aqui ella rebe sanitat
ID no. of Witness 8 cnum 10632
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxira-lxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dela purificació de la Verge Maria (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxira] Dela purificatio dela vege [sic] Maria
text: L4A purificacio dela verge Maria fon feta apres dela natiuitat de nostre senyor deu jesuchrist quaranta dies … [ lxiiirb] … ella vella vna nit enla sglesia de sancta Maria enla festa de purificacio: e aqui ella rebe sanitat
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2010-02-11