Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10656
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Ignatio
La vida de sant Ignasi
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:233-37
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11857
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lrb-lirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ignasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lrb] De sent ignasi
text: I2gnasi fo dexeble de sent johan efo bisbe dantiotxa. etrames unes letres a nostre dona sancta Maria … [ lirb] … Ela honor dela qui es gran sens mesure
Note coincideix amb el text de París
ID no. of Witness 2 cnum 11971
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 67va-68vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ignasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 67va] de sant ignaci bisbe dantiotxa
text: I4gnaci vol aytant dir en cays ffoch pacient del amor del senyor … [ 68vb] … E per la honor dela que es gran senes mesura
Note inclou la rúbrica “ Per qual raso foren feytes antifones .iij. salms en tonats”
ID no. of Witness 3 cnum 11018
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 59va-60va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ignasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 59va] De sent ignaci
text: I6Gnasi uol dir […] pacien [..] es lo f[..] pacien de lamor del senyor … [ 60va] … e per amor dela que es gran senes mesura
Note la fotocòpia del f. 59v no és de bona qualitat i fa difícil llegir el text
ID no. of Witness 4 cnum 11397
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. c-cii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ignasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ c] De la interpretacio del nom
text: Ignaci vol dir en quaix foch pacient ço es lo foch pacient de la amor del senyor
tit.: De la vida de sent Ignaci
text: Ignaci fo dexeble de sent Johan e bisbe dentiotxa seu … [ cii] … santa Maria honra molt en molts escrits e an moltes letres que ell li trames per les quals se consellave ab ella e entitulave tots los seus feyts per lo seu comendament e per la honor della qui es gran sens mesura
ID no. of Witness 5 cnum 10882
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxxiva-lxxiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ignasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxiva] De sent ignaçi
text: I4Gnaci fo diciple de sant jouan e fo bisba dentiocha que trames unes letres ala benauyrade uergen … [ lxxiivb] … e perla onor dela qui es gran sens masura
ID no. of Witness 6 cnum 11138
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lixrb-lxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ignasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lixrb] De sant ignaci
text: [ lixva] [i]4Gnaci vol dir quasi foc: pacient dela amor del senyor: e fonc dexeble de sant johan: e fon bisbe de antiochia … [ lxrb] … La sacratissima verge maria honra molt: e intitulaua tots sos libres en honor della que es gran sens mesura
ID no. of Witness 7 cnum 9959
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xcra-xcira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ignasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcra] La vida de sanct Ignaci
text: I5Gnaci vol dir: quasi foch pacient dela amor del senyor … [ xcira] … e per la honor della que es molt gran sens mesura
ID no. of Witness 8 cnum 10630
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lixrb-lxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ignasi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lixrb] De sanct Jgnasi
text: [ lixva] I4Gnaci vol dir quasi foch: pacient delamor del senyor … [ lxrb] … en honor della qui es gran sens mesura
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-04-08