Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10654
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Paula
La vida de santa Paula
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:201-08
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11850
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xlviva-xlviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviva] De sancta paula
text: P2aula fo molt noble done de Roma eescriu lasua ujda. sant Geronjm … [ xlviirb] … E plor item mesclat ab goig el e dix. Deus te sal case de pau
Note text molt proper al del ms. de París, llevat del final
ID no. of Witness 2 cnum 11725
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 25rb-28va ff. 105rb-108va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 25rb] De senta paula
text: P4aula fo molt nobla fembra de roma e escrisc sent ireonim la sua uida … [ 28va] … que tu aiuts als teus cultiuadors en la lur ueylla ab tes oracions
ID no. of Witness 3 cnum 12108
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 284va-285vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 284va] De santa Paula
text: P3aula fon noble verge femna de Roma E scrisch la sua vida sent Jeronjm En aquestes paraules sent Jeronjm disent … [ 285vb] … Deus te saul santa Paula e plassia a tu que tu ajuts als teus cultiuados en la lur velesa ab les teues oracions
colofó: FFinito libro sit laus gloria christo Amen
ID no. of Witness 4 cnum 11015
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 52va-54va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 52va] De senta paula
text: P4Aula fo mot nobla fembra de roma. e escrisc la sua uida sent jeronim en aquestes paraules dien … [ 54va] … e placia tu que tu aiutz als teus culti[uadors] en la lur uelesa ab tes oracions
ID no. of Witness 5 cnum 11395
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xc-xcv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xc] De la vida de santa Paula
text: Paule fo noble fembra de Roma e escrivi la sua vida sent Jeronim en aquestes paraules dient si totes les pedres del mon tornaven lengues … [ xcv] … e la anima santa de santa Paula es colocada en la santa gloria de paradis amb los sants in secula seculorum Amen
ID no. of Witness 6 cnum 10879
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxiiva-lxivvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiva] De santa palla [sic]
text: P4aula fo molt noble fembra de roma e escrisch la sua uida sant Geronjm en aquestes paraules dien … [ lxivvb] … e placia atu que ajuts als teus cultiuadors en lur ueylea ab tes oracions Amen
ID no. of Witness 7 cnum 11136
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lvrb-lviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lvrb] La vida de santa Paula
text: [p]4Aula fon noble dona de roma e escriui la sua vida sant hieronym en aquestes paraules dient. Si totes les coses del mon se tornauen lengues … [ lviira] … Beus [sic] te sal sancta paula:e placiat que tu aiusts als teus coltiuadors enla sua vellesa ab tes bones oracions
ID no. of Witness 8 cnum 9957
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxxvra-lxxxviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvra] La vida de sancta Paula
text: P5Aula fonch noble dona de roma: e scriui la sua vida sanct hieronim en aquestes paraules dient … [ lxxxviira] … e placiat que tu aiusts als teus coltiuadors en la sua vellesa ab tes bones oracions
ID no. of Witness 9 cnum 10628
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lvrb-lviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Paula (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lvrb] La vida de sancta Paula
text: P4Aula fon noble dona de Roma e escriui la sua vida sanct Hieronym en aquestes paraules dient … [ lviira] … e placiet que tu ajusts als teus coltiuadors enla sua vellesa ab tes bones oracions
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14