Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10653
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iuliano
La vida de sant Julià bisbe
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:209-10
Note el text llatí agrupa cinc personatges sota la mateixa rúbrica
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11841
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxxixva-xlra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià bisbe (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxixva] De sent iulia bisbe
text: I2ulia fo bisbe de secha. Es dit que el fo Simon aquel qui era lebros loqual fo sanat per ihesuchrist … [ xlra] … Mas alscuns dien que altre iulia es aquel qui ocis son pare esa mare ignoranment. la ystoria del qual posarem en apres
Note coincideix amb el ms. de París, però no inclou l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11016
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 54va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià bisbe (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 54va] De sent julia bispe
text: I6Vlia es dit en quant alegre. e de ana que uol dir en sus … segons que el se pensaua tant li plasia deu aseruir
text: Ivlia fo bisbe de cena es dit que el fo simon aquel que era lebros … [ 54vb] … mas alscuns dien que altre iulia es sel qui aucis son pare e sa mare ignorantment. la ystoria del qual pausarem en apres
ID no. of Witness 3 cnum 11389
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. lxxvi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià bisbe (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvi] De la vida de sent Julia
text: Julia fo bisbe de Sena es dit que ell fo Simon aquell qui era labros … mas alguns diuen que altre Julia es aquell qui ocis son pare e sa mare ignorantment la istoria del qual posarem en apres
ID no. of Witness 4 cnum 10880
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxivvb-lxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià bisbe (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxivvb] De sent julia
text: I4ulia fo bisba de cena es dit que ell fo Simo aquel que era labrors [sic] … [ lxvra] … mas altres dien que altra julia es cell qui osis son para e sa mara ignorantment. la istoria del qual posaren enapres
ID no. of Witness 5 cnum 11135
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. liiivb-liiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià bisbe (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ liiivb] La interpretacio de sant Julia
text: [i]4Ulia es dit quasi alegre:e de ana que vol dir en sus.e de aqui es dit iulia … Mas ara es home sanct:segons que ell pensaua:quant li plahia deu seruir
tit.: De sant Julia
text: [i]4Ulia fon bisbe de cena. es dit que ell fonc s[y]mon aquell qui era lebros … [ liiiira] … Mas alguns dien que es altre julia: ço es aquell qui mata son pare ignorantment del qual posam apres la sua hystoria
ID no. of Witness 6 cnum 9956
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. lxxxiiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià bisbe (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiiira] La interpretacio de sanct Julia
text: I5Ulia es dir quasi alegre: e de ana que vol dir ensus … [ lxxxiiirb] … segons que ell pensaua: quant li plahia deu seruir
rubr.: La vida de sanct Julia
text: [I]5Ulia fonch bisbe de cena es dit que ell fonch symon aquell qui era lebros … Mas alguns dien que es altre iulia ço es aquell qui mata son pare ignorantment del qual posam apres la sua hystoria
ID no. of Witness 7 cnum 10627
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. liiivb-liiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià bisbe (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ liiivb] La interpretacio de sanct Julia
text: I5Ulia es dit quasi alegre: e de ana que vol dir en sus … segons que ell pensaua: quant li plahia deu seruir
rubr.: De sanct Julia
text: I4Ulia fon bisbe de Cena. Es dit que ell fonch Simon aquell qui era lebros … [ liiiira] … Mas alguns dien que es altre julia: ço es aquell qui mata son para ignorantment del qual posam apres la sua hystoria
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2010-11-15