Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10652
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De conversione sancti Pauli
La conversió de sant Pau apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:198-200
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11849
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xlvvb-xlviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La conversió de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvvb] Dela conuersacio [sic] de sent pau
text: L2o comensament dela conuersacio de sent pau fo fet en aquel mateix ayn enloqual ihesuchrist reebe passio … [ xlviva] … E per lo contrari feu sent pau abstinencia de menyar qui liera legut de menyar sens peccat
Note text molt proper al del ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 11964
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 62vb-64ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La conversió de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 62vb] Dela conuersacio de sant Paul
text: L3a conuersacio de sent Paul apostol fon feyta en aquel any en lo qual Jhesu christ resebech passion … [ 64ra] … fo en sent Paul abstinencia del menyar quj li era legut de menyar sens peccat
ID no. of Witness 3 cnum 11014
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 51vb-52va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La conversió de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 51vb] De la conuersio de sen pol
text: L5A conuersacio de sent pol apostol fo feyta en aquel metex ayn. en lo qual ihesu christ resebe passio … [ 52va] … e per contrari fo en sent pol abstinentia del menyar. que li era legut de meniar [.] senes pecat
ID no. of Witness 4 cnum 11394
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lxxxix-xc
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La conversió de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxix] La convercio de sant Paul
text: Lo comensament de la conversacio de sent Paul fo fet en aquell mateix any en lo qual Jhesuchrist rebe passio … [ xc] … En lo primer home fo lo menjar del pom que li era vedat e per contrari feu sent Paul abstinencia de mengar que li era lagut menjar
ID no. of Witness 5 cnum 10878
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxiva-lxiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La conversió de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiva] la comuersacion [sic] de sant paul apostol
text: L4a conuersac\i/on de sant paul apostol fo feyta enaquel matex ayn el qual jhesucrist reebe pacion … [ lxiiva] … e per contrarj fo en sent paul abstinencia demengar qui liera legut amengar sens peccat
ID no. of Witness 6 cnum 11134
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. liivb-liiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La conversió de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ liivb] La conuersio de sant Pau apostol
text: [ liiira] [l]4O començament dela conuersio de sant pau apostol fon fet en aquell matex any enlo qual jesu crist sofferi passio: … [ liiivb] … on lo primer home fon lo meniar del pom qui li era vedat: e per contrari fon sant pau qui feu abstinencia com que li fos degut de menjar.
ID no. of Witness 7 cnum 9955
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxxiira-lxxxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La conversió de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiira] La conuersio de sanct Pau apostol
text: [ lxxxiirb] L5O començament dela conuersio de sanct pau apostol fonch fet en aquell mateix any: en lo qual Jesu crist sofferi passio … [ lxxxiiira] … e per contrari fonch sanct pau feu abstinencia com que li fos degut de meniar [sic]
ID no. of Witness 8 cnum 10626
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. liivb-liiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La conversió de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ liivb] La conuersio de sanct Pau apostol
text: [ liiira] L4O començament dela conuersio de sanct Pau apostol fon fet en aquell mateix any enlo qual Jesuchrist sofferi passio … [ liiivb] … e per contrari font sanct Pau qui feu abstinencia com que li fos degut de menjar
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14