Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10651
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Vincentio
La vida de sant Vicent
La vida de sant Vicenç
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:174-79
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11847
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xliiva-xliiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vicent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xliiva] De sent vincent
text: U2icent fo de molt noble linatge Mas el fo ya pus noble per fe e per religio efo diaque ordonat per sent valeria … [ xliiiivb] … Tu sols ets noble enlo segle. etu sols aporest doble palme. tu apareylest en temps dues corones
Note segueix el text de París i el de l’incunable, molt propers entre sí, però no inclou l’explicació del nom, absent també a l’incunable
ID no. of Witness 2 cnum 11961
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 55rb-57ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vicent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 55rb] Del nom de sant vicens prolech
text: U3icens es dit en cays cremant vicis … la sua passio scrisch sent Augusti segons que alguns disen la qual compila molt manifestament
rubr.: De sant vicens
text: [ 55va] U4icens fo de molt Noble linatge mes el fo ya plus Noble per fe e per Religio … [ 57ra] … tu sols aportest dobla palma tut apparalest en semps .ij. corones etc
ID no. of Witness 3 cnum 11011
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 45rb-46vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vicent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 45rb] De sent vicens
text: E4N Censi es dit en quax creman ujcis. o vjncens es dit vesent o cremant … [ 45va] … la sua passio escrisc sent agusti segons que als cuns dien. la qual compila molt manifestament en uerses
text: V3incens fo de mout noble lynatge. mas el fo ia pus noble per fe e per religio … [ 46vb] … e tu sols aportest dobla palma tureraparelest [sic] en sems does [sic] corones
ID no. of Witness 4 cnum 11391
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lxxx-lxxxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vicent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxx] De la vida de sent Vicens martir
text: Vicens do despanya de la ciutat dosca e fo de molt noble linatge mas fo ja pus noble per fe e per religio … [ lxxxii] … Crida en Prudenti dient tu sols es noble en lo setgle e tu sols apportest dobla palma tut aparallest ensemps ii corones
ID no. of Witness 5 cnum 10875
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. livva-lvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vicent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ livva] la uida de sen vicent
text: [ livvb] V3icent fo de molt noble jmage [sic] mas el fo ja pus noble de fe e per religion … [ lvira] … e tu sols portest doble palme e tu apere [f. lvirb] lest en semps .ijes. corones
ID no. of Witness 6 cnum 11133
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. livb-liivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vicent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ livb] La interpretacio de sant Uicent.
text: [v]4Jcent es dit quasi cremant vicis … La sua vida scriui sant augusti segons que alguns dien: e la compila molt manifestament en versos
tit.: De sant Uicent.
text: [v]4Jcent fon de noble linatge: mas ell fon mes noble per fe e per religio. e fon diaque ordenat per sant valeri: qui li comana tot son poder … [ liivb] … Crida prudentius: tu sols es noble viuent en lo segle. E tu sols has portat doble palma. Tu has portat ensemps dues corones
ID no. of Witness 7 cnum 9954
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxxvb-lxxxiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vicent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvb] La interpretacio de sanct Vincent
text: [V]3Jncent es dit quasi cremant vicis. O vincent es dit vencent o cremant … La sua vida scriui sanct Agusti segons que alguns dien ela compila molt manifestament en versos
rubr.: La vida de sanct Vincent
text: [ lxxxira] V5Jncent fonch de noble linatge: Mas ia ell fonch mes noble per fe e per religio … [ lxxxiira] … E tu sols has portat doble palma Tu has portat ensemps dues corones
ID no. of Witness 8 cnum 10625
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. livb-liivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vicent (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ livb] La interpretacio de sanct Uincent
text: V4Jncent es dit quasi cremant vicis O es dit vencent o cremant … La sua vida scriui sanct Augusti segons que alguns dien: ela compila molt manifestament en versos
rubr.: De sanct Uincent
text: V5Jncent fon de noble linatge : mas ell fon mes nobla per fe per religio … [ liivb] … E tu sols has portat doble palma. Tu has portat ensemps dues corones
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14