Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1064
Authors Confraria de Madona Santa Maria dels clergues confrares
Titles Capítols de la Confraria de Santa Maria dels clergues de Sant Mateu
Date / Place escrit 1301 [?] - 1345-01-28 ad quem
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Vers, Ordenança
Subject ASSOCIACIONS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 95
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 453 (BITECA manid 1079)
Copied 1340 ca. - 1345 ad quem (M. Betí)
Location in witness ff. 2-22v
Title(s) Confraria de Madona Santa Maria dels clergues confrares, Capítols de la Confraria de Santa Maria dels clergues de Sant Mateu, escrit 1301 [?] - 1345-01-28 ad quem
Capitols de la confraria de madona sancta maria dels clergues confrares de la vila de sent matheu
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Aci comencen los capitols dela confraria de madona [sanc]ta Maria dels clergues confrares dela vila de sent Matheu. Sancti spiritus adsit nobis gracia Amen
acc.: V2iri venerabiles saçerdotes dei … [ 4] … capitula inferius annotamus
índex: Primo ordinetur … [ 4v] … monendis corrigendis e poniendis
rubr.: [ 5] En nom del pare e del fill e del sant spirit Amen
text: C2om segons doctrina del saluador nostre ihesu christ. Cascu aie aretre compte deles obres de misericordia … [ 22v] … E alli per tots temps regnar e dauant deu gloriosament estar
epíleg: Quod meritis et precibus beate Marie uirginis … per infinita secula seculorum Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-09-06