Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10649
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Sebastiano
La vida de sant Sebastià
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:162-68
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11840
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxxviiira-xxxixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sebastià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiira] De sent Sabestia
text: S2abestia fo molt bon crestia efo del linatge de Narbona. Enapres el fo ciutada de mjla. efo tant amat per en Dioclecian eper en maximjan qui eren emperadors … [ xxxixva] … ço que atu acabest enla enfermetat een los nostres pensaments done honor e profit als henemichs en tu done adjutori
Note text proper a l’incunable de Barcelona, però no inclou l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11959
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 51ra-53va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sebastià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 51ra] De sant Sebestia prolech
text: S3ent sebestia es dit dengent e de benesuransa e de astim que es Ciutat e de ana que vol dir en sus … fo enreujronat e en reujronador cor tots los martis en reujronaua e tots los confortaua
rubr.: [ 51rb] del nom de sant Sebestia
text: S4ebestia fo molt bo baro christia e fo de linatge de narbona en apres el fo ciutada de mjla … [ 53va] … en los nostres pensaments dona virtut e profit e als enamjchs en tu dona adjutori
ID no. of Witness 3 cnum 11009
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 42ra-44ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sebastià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 42ra] De sent Sebastia
text: S4ebastia es dit de seguent e de bonauyransa e de astum que es ciutat e de ana que uol dir enso … fo en reujronat o en reujronador cor totz los martirs en reujronaua e tots los confortaua
text: S4ebastia fo baro mout bo crestia e fo del linatge de narbona en apres el fo ciutada de mjla … [ 44ra] … e als enemjcs en tu dona adjutori
ID no. of Witness 4 cnum 11388
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lxxiii-lxxvi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sebastià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxiii] De la vida de sant Sebastia
text: Sabestia fo molt bon chrestia e fo de linatge de Narbona en apres ell fo ciutada de mila e fo tant amat per en Dioclecia e per en Maximia qui eren emperadors quel principat de la primera batalla li liuraren … [ lxxvi] … ço que tu acabest en la enfermetat e en los pensaments dona honor e profit als anamichs en tu dona ajutori
ID no. of Witness 5 cnum 10873
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lvb-liiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sebastià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lvb] De sent sebestia
text: S3Ebestia fo baron molt bon cristian e fo dellinatge de Narbona enapres el fo ciutada de Mila … [ liiira] … e en los nostres pensamens dona uirtut e profit e als enemics en tu dona ajutorj
ID no. of Witness 6 cnum 11131
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xlixra-lvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sebastià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlixra] La interpretacio de sant Sebastia
text: [s]4Ebastia es dit a sequens: e beatitudo … [ xlixrb] … Fon encra recer cuit:car tots los martyrs enciruia els confortaua
tit.: De sant sebastia
text: [s]5Ebastia fon chrestia:e fon natural dela ciutat de narbona: e ciutada de milan. Tan gran amor li hauia dioclecia e maximia emperadors: quel principat de la primera companyia que portauen per star dauant ells li era comanat … [ lvb] … aiuda a aquells qui son ferms enuers tu
ID no. of Witness 7 cnum 9952
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lviiva-lxxixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sebastià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiva] La interpretacio de sanct Sebastia
text: [S]3Ebastia es dit a sequens: et beatitudo. et estun que es ciutat: et ana que es cosa sobirana … [ lviivb] … fonch encara recercuit car tots los martyrs encircuhia els confortaua
rubr.: La vida de sanct Sebastia
text: S5Ebastia fonch chrestia e fonch natural dela ciutat de narbona e ciutada mediolanus … [ lxxixva] … e dones encara aiuda a aquells qui son ferms enuers tu
ID no. of Witness 8 cnum 10623
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xlixra-lvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sebastià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlixra] La interpretacio de sant Sebastia
text: S4Ebastia es dit a sequens: et beatitudo: estum que es ciutat: et ana que es cosa sobirana … [ xlixrb] … Fon encara recercuit: car tots los martyrs encircuia els confortaua
rubr.: De sanct Sebastia
text: S4Ebastia fon chrestia: fon natural dela Ciutat de Narbona e ciutada de Milan … [ lva] … E dones enca [f. lvb] ra ajuda a aquells qui son ferms enuers tu
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14