Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10648
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Fabiano
La vida de sant Fabià Papa
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:161
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11839
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Fabià Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiira] De sent fabia
text: F2abia fo ciutada de Roma. E con fos mort lo .papa lo poble saiusta per elegir altre. papa … Sent fabia soferi passio per en Decia emperador qui li feu tolre lo cap. en layn dela encarnacio .CC.liij
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, però no inclou l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11958
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 50vb-51ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Fabià Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 50vb] Del nom de sant ffabia prolech
text: F3abia vol dir aytant com home en cays fabregan [sic] la sobirana benesuransa [sic] so es la benesuransa gasanya
rubr.: De sant ffabia
text: [ 51ra] F5abia fo Ciutada dela Ciutat de Roma E col papa fos mort lo pobol saiusta per autre papa elegir … fo sent fabia scapsat per manament del emperador en deci per martir fo coronat
ID no. of Witness 3 cnum 11008
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 41vb-42ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Fabià Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 41vb] De sent fabia papa
text: F5abia uol aytant dir con home en quax fabregan la subirana bonauyransa soes la bonauyransa gasayan
text: Fabia fo ciutada de roma e col papa fos mort lo pobol sajusta per altre papa elegir … [ 42ra] … fo sent fabia escapsat per manament del emperador en decij on per martir fon coronat
ID no. of Witness 4 cnum 11387
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. lxxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Fabià Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxiii] De la vida de sant Fabia
text: Fabia fo ciutada de Roma e quant lo papa de Roma fo mort lo poble se ajusta per alagir un altre … sent Fabia sofferi passio per en Deci emperador qui li feu tolre lo cap en lany de la Encarnacio ccliii
ID no. of Witness 5 cnum 10872
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. lva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Fabià Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lva] De sant Fabia
text: F3abia fo ciutadan de roma ecol papa fos mort lo poble sajusta per altra papa … [ lvb] … Enapres en lo xxxe any del seu bisbat fo sant fabia escapsat per manament del emperador en Deci on per martirj fo coronat
ID no. of Witness 6 cnum 11130
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xlviiivb-xlixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Fabià Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviiivb] La interpretacio de sanct Fabia
text: [f]4Abianus es dit: axi com a hom qui fabrica … ço es sabar per dret de sedijament e de compra e de cambiament
tit.: La vida de sant fabia papa
text: [f]5Abianus fonc ciutada de roma:e com lo papa fon mort lo poble saiusta per fer altre papa … [ xlixra] … Sant fabia sofferi passio en lany dela incarnacio .ccliij. e fon coronat per martyri per perdiment del cap.
ID no. of Witness 7 cnum 9951
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. lviirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Fabià Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviirb] La interpretacio de sanct Fabia
text: F5Abianus es dit: axicom a hom qui fabrica sobira bona ventura … e de compra e de cambiament
rubr.: La vida de sanct fabia papa
text: F5Abianus fonch ciutada de roma: e com lo papa fonch mort lo poble saiusta per fer altre papa … [ lviiva] … e que complissen lur penitencia Sanct fabia sofferi passio en lany de la incarnacio .ccliij. e fonch coronat per martyri per perdiment del cap
ID no. of Witness 8 cnum 10622
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xlviiivb-xlixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Fabià Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviiivb] La interpretacio de sanct Fabia
text: F4Abianus es dit: axicom a hom qui fabrica sobira bona ventura … e de compra e de cambiament
rubr.: La vida de sanct Fabia papa
text: F5Abianus fonch ciutada de Roma: e com lo papa fon mort lo poble sajusta per fer altre papa … [ xlixra] … e que complissen lur penitencia. Sant fabia sofferi passio en lany dela incarnacio .ccliij. e fon coronat per martyri per perdiment del cap
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14