Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10647
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iohanne elemosinario
La vida de sant Joan almoiner
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:188-97
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11963
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 59va-62vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan almoiner (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 59va] Del nom de sant Johan almoyner
text: I5ohan almoyner fo patriarcha delexandria … [ 62vb] … En apres sent Johan sen torna en lo vas ab los autres bisbes
ID no. of Witness 2 cnum 11013
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 49ra-51vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan almoiner (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 49ra] De sent Joan Almoyner
text: I6Oan elmoyner fo patriarca dalexandria e aixi co el esteua en oracio … [ 51vb] … per que ela feu grans gracies a deu e a sent .Jo. E apres sent Joan sen torna en lo uas ab los altres dos bisbes
ID no. of Witness 3 cnum 11393
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lxxxv-lxxxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan almoiner (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxv] De la vida de sent Johan almoyner
text: Joan almoyner fo patriarca dalaxandria e axi com ell estave una nit en oracio ell viu una puncella molt bella que li estave denant ab corone doliver en son cap … [ lxxxix] … vet totes aquelles nostres estoles totes son mullades de las tues lagrimes en apres ell donali son escrit tancat e sagellat axi com debans era e dixli fembra vet ton escrit obri lescrit e troba delit son peccat per que ella feu gracies a Deu e a sent Johan en apres sent Johan sen entra en lo vas ab los altres bisbes
ID no. of Witness 4 cnum 10877
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lviiiva-lxiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan almoiner (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiiva] De sent jouan almoyner
text: I3ouan almoyner fo patriarcha de alexandria E axj con el estaue en oracion unat [sic] el uee una puncela … [ lxiva] … ela feu gracies a deu e a sant jouan e sant jouan sen torna al uas ab los altres .ij. bisbes e aquj reposaren en deu
ID no. of Witness 5 cnum 11129
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xlvivb-xlviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan almoiner (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvivb] De sant Johan almoyner
text: [i]4Ohan almoyner fon patriarcha de alexandria. E axi com ell staua vna nit en oracio:el veu una donzella molt bella:queli staua dauant ab corona dolier en son cap … [ xlviiivb] … e nom lexes reposar vet totes les nostres stoles qui son mullades de les tues lagremes en apres ell li dona son scrit tancat e sagellat.axi com dabans era e li dix:dona vet aqui ton escrit e obrel. e la dona obri lescrit e troba delit lo peccat perque ellan feu gracies adeu e a sant johan:e apres sen entra en lo vas ab los altres bisbes
ID no. of Witness 6 cnum 9950
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. liiiivb-lviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan almoiner (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ liiiivb] La vida de sanct Johan almoyner
text: I5Ohan almoyner fonch patriarcha de alexandria … [ lviirb] … perque ellan feu gracies adeu e asanct Johan: e apres sen entra en lo vas ab los altres bisbes
ID no. of Witness 7 cnum 10621
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xlvivb-xlviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan almoiner (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvivb] De sanct Joan almoyner
text: I4Ohan almoyner fon patriarcha de alexandria … [ xlviiivb] … perque ellan feu gracies a deu e a sant Joan: e apres sen entra enlo vas ab los altres bisbes
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14