Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10644
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Felice
La vida de sant Feliu in Pincis
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:152-53
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11836
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxxvvb-xxxvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu in Pincis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvvb] De sent faliu jn pincis
text: F2eliu in pincis per raho de differencia de altre home qui auja nom faliu … [ xxxvirb] … E con sent faliu agues cantade missa cagues donade pau el poble es posat en lo paviment dele esgleya en oracio rete la anima a nostre senyor deus
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11955
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 48ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu in Pincis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 48ra] De sant ffeliu en pincip [sic] appelat
text: F4eliu en pinci es appellat en axi per lo loch en que staua … [ 48vb] … el se gita en oracio en lo pariment dauant lautar del qual loch el sen ana finalment adeu
ID no. of Witness 3 cnum 11005
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 39va-40ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu in Pincis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 39va] De sent feliu
text: F4eliu en pinsis es en axi apelat per lo loc enque estaua o es axi apelat per aquels ab los quals el sofferi passio … [ 40ra] … el se gita en oracio en lo paujment dauant laurar. del qual loc el sen ana finalment adeu
ID no. of Witness 4 cnum 11384
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lviii-lix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu in Pincis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviii] De la vida de sent Feliu in pincis
text: Feliu in pincis per rao de diffarencia daltre home qui avia nom Feliu fo aquest posat in pincis o es per raho de les alenes ab les quals ell fo turmentat … [ lix] … E com sent Feliu agues cantade missa e agues donade pau al poble ell posas en lo payment de la esgleya en oracio i rate lanima a nostra senyor
ID no. of Witness 5 cnum 11127
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xliiiiva-xlvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu in Pincis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xliiiiva] De sant feliu in pincis
text: [f]4Eliu in pincis per rao de differencia daltre nom [sic] que hauia nom feliu:o es dit per rao deles elenes per les quals ell fonc turmentat … [ xlvra] … E com sant feliu hagues cantada missa e hagues donada pau al poble po[s]as al payment [sic] dela sglesia en oracio e rete lani[m]a a nostre senyor
ID no. of Witness 6 cnum 9947
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. liira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu in Pincis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ liira] La vida de sanct feliu in pincis
text: F5Eliu in pincis per rao de diferencia daltre nom que hauia nom feliu. o es dit per raho deles elenes per les quals ell fonch turmentat … [ liivb] … posas al payment dela sglesia en oracio e rete lanima a nostre senyor
ID no. of Witness 7 cnum 10619
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xliiiiva-xlvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Feliu in Pincis (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xliiiiva] De sanct feliu in pincis
text: [ xliiiivb] F4Eliu in pincis per raho de differencia daltre nom que hauia nom feliu: o es dit per raho deles elenes perles quals ell fonch tormentat … [ xlvra] … posas al payment dela sglesia en oracio e rete lanima a nostre senyor
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14