Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10643
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Machario
La vida de sant Machari
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:149-51
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11835
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xxxvra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Machari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvra] De sent mahari
text: M2achari ana dormir en .i. monjment on eren sebulits molts corsos de pagans … [ xxxvvb] … tal que cant exi del desert fo malament nafrat. Apres aquestes coses sent machari resplendent per uirtuts sen ana a nostre senyor deus
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11954
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 47ra-48ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Machari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 47ra] de sant Machari prolech
text: [M]achari es dit de macha que [f. 47rb] vol dir en gin e de ares que vol dir vertut … ffo masestre en Regiment de prelacio
rubr.: De sant Machari abat
text: M3achari qui era abat deuala de sentinj E entra dormjr en .i. vas en lo qual eren sebelits corsos de pagans … [ 48ra] … E apres totes aquestes cosas el molt clar per virtuts en Pau ab deus se pausa
ID no. of Witness 3 cnum 11004
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 38vb-39va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Machari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 38vb] De sent Macarj
text: M4acari es dit de maca que uol dir engin e de ares que es uertut … fo maestre en regiment de predicacio
text: M3acari quj era abat de uala de setin e entra dormjt en .i. uas en lo qual eren sebelitz corses de pagas … [ 39va] … e apres aquestes coses el molt clar per uirtutz en pau adeu se pausa
ID no. of Witness 4 cnum 11383
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lvii-lviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Machari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lvii] De la vida de sent Machari
text: Macari abat ana dormir en un monument on eren sabulits molts cossos de pagans e pres hun cors dome mort e posalo dejus son cap en loch de plomas … [ lviii] … e feu aytal penitencia que tot nuu estech en lo desert per vi mesos e tavechs e altres besties adobarenlo tal que quant exi del desert tot era naffrat apres aquestes coses sent Macari resplandent per virtuts se nana a nostra senyor
ID no. of Witness 5 cnum 10870
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xlviirb-xlviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Machari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviirb] De sent macarj
text: M3acari era abat de uele satim [sic] e entra durmir en .i. uas el qual eren sabulitz [sic] corses de pagans … [ xlviiivb] … pos que oc tan pragon con auia espay del [cell tro - reclam][…]
Note incomplet, manca el f. xlviii
ID no. of Witness 6 cnum 11126
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. xliiiira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Machari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xliiiira] De sant machari
text: [m]4Achari abat ana dormir envun moniment: on eren soterrats molts cossos de pagans: e apres vn cors e posal dauall son cap en loc de capçal … [ xliiiiva] … e feu tal penitencia que tot nuu stigue per .vj. mesos enlo desert:on mosques e altres besties forment lo naffraren. Apres aquestes coses sant machari resplandent per virtuts sen ana a nostre senyor
ID no. of Witness 7 cnum 9946
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lirb-liira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Machari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lirb] La vida de sanct machari
text: [ liva] M5Achari abat ana dormir en vn moniment on eren soterrats molts cossos de pagans … [ liira] … Apres aquestes coses sanct machari resplandent per virtuts sen ana a nostre senyor
ID no. of Witness 8 cnum 10618
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. xliiiira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Machari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xliiiira] De sanct Machari
text: [ xliiiirb] M4Achari Abat ana dormir en vn moniment: on eren soterrats molts cossos de pagans … [ xliiiiva] … Apres aquestes coses sanct Machari resplandent per virtuts sen ana a nostre senyor
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14