Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10642
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Hylario
La vida de sant Hilari
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:146-48
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11834
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxxivva-xxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hilari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxivva] De sent ilari bisbe
text: I2lari fo bisbe dele ciutat de payteus enasch enla regio de quitanea … [ xxxvra] … perque lo peruera exi de fora eno hoy naguna ose e dix ho al bisbe de demantinent uench tan gran claradat aqui on jahia lo bisbe que lo preuera no la poch sofferir. E en aquela hora sent ylari fina
Note text proper al del manuscrit de París
ID no. of Witness 2 cnum 11953
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 46rb-47ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hilari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 46rb] del nom de sant ylari prolech
text: I3lari vol dir aytant com alegre per so cor el fo molt alegre en lo seruesi de deu … cor el fo molt scur en los seus dits dela sua sauiesa
rubr.: de sant ylari bisbe
text: I4lari fo bisbe dela Ciutat de payton En la Regio de quitanja nasch lo qual fo resplandent entre les gents axi com la stela luciffer … [ 47ra] … En axi com la claretat daquj parti sent ylari a deu sen ana
ID no. of Witness 3 cnum 11003
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 38ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hilari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 38ra] De sent ylari
text: Y4lari uol aytant dir con alegre per so cor el fo mout alegre en lo seruisi de deu … cor el fo mot escur en los seus ditz dela sua saujesa
text: I4lari fo bisbe dela ciutat de paytou enla regio de qujntanja nasc. lo qual fo resplandent entre les gens axi con la estela lucifer … [ 38vb] … e axi con la clartat [sic] daquis parti sent ylari adeu sen ana
ID no. of Witness 4 cnum 11382
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lvi-lvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hilari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lvi] De la vida de sent Ylari bisbe de Payteus
text: Ylari fo bisbe de la ciutat de Payteus e nasch en la regio de Quintanea e resplendi entre los altres axi com la estela qui es dita Luciffar qui luu entre totes les altres esteles … [ lvii] … e de mentinent vench ten gran claredat aqui hon geya lo bisba que lo prevera no la poch sofferir e an aquella ora sent Ilari fina
ID no. of Witness 5 cnum 10869
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xlviva-xlviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hilari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviva] De sent ylarj
text: I4llari fo bisbe de la ciutat de payiteu en la region quitania nasch lo qual fo resplandent entre les gens axj con la stela lucifer es resplandent … [ xlviirb] … e axj con la clardat dequis partis sant ylarj adeu sen ana
ID no. of Witness 6 cnum 11125
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xliiiva-xliiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hilari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xliiiva] La vida de sant Hylari
text: [h]4Ylari bisbe dela ciutat de poytiers:nasque enla reguio daquitania:resplandi entre los altres en axi con la stela que es dita lucifer que luu entre les altres steles … [ xliiiira] … E entra a sant hylari:e mentre que la claretat comença de aminuar: sanct hylari passa de aquesta vida. En lany dela incarnacio de nostre senyor.cccxl
ID no. of Witness 7 cnum 9945
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lva-lirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hilari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lva] La vida de sanct Hylari
text: H5Jlari bisbe dela ciutat de payteus: nasque en la religio [sic] de quitanea resplandi entre los altres en axi com la stela qui es dita Lucifer … [ lirb] … e mentre que la claredat comença de aminuar sanct hylari passa de aquesta vida. en lany dela incarnacio de nostre senyor .cccxl.
ID no. of Witness 8 cnum 10617
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxxxiiiva-xliiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hilari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxiiiva] La vida de sanct Hylari
text: H4Ylari bisbe dela ciutat de Poytiers. nasque enla regio daquitania: resplandi entre los altres en axi com la stella qui es dita lucifer … [ xliiiira] … e mentre que la claredat comença de aminuar: sanct Hylari passa de aquesta vida. En lany dela incarnacio de nostre Senyor .cccxxxx
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14