Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10641
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Remigio
La vida de sant Remigi
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:143-45
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 11952
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 45rb-46rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Remigi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 45rb] del nom de sant Remjgi prolech
text: R3emigi es dit de remigi que vol dir aytant compayent … la vida del scrisch larseuesque de rems bonament
rubr.: De sant Remigi [prolech - tatxat]
text: R4emigi fo doctor molt Noble e confessor de nostre senyor lo nexament del qual fo per vist per .j. hermjta … [ 46ra] … E sant Remigi quj fo molt en Noblesit per moltes virtuts [f. 46rb] en Pau ab deu sadormj
ID no. of Witness 2 cnum 11002
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 37rb-38ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Remigi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 37rb] De sent Remigi
text: R4emigi es dit de remj que uol dir paximent … la ujda del qual escrisc larceuesque de rems quj auja nom Jgnarus
text: R4emigi fo doctor mout noble e confessor glorios de nostre senyor. lo neximent del qual fo [f. 37va] preuist per un ermita … [ 38ra] … E sent Remigi qui fou mout en nobleyt per moltés/ uertutz en pau ab deu se repoza
ID no. of Witness 3 cnum 10868
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xlvvb-xlviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Remigi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvvb] De sent Remigi
text: R4Emigi fo doctor la uide del qual escrisch larchebisba de Remj qui auja nom ignarus … [ xlviva] … E sent Remigi que fo en nobleyt per moltes uirtuts e en pau ab deu reposa
ID no. of Witness 4 cnum 11124
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xliivb-xliiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Remigi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xliivb] De sant Remigi
text: [r]4Emigi noble doctor e glorios confessor de nostre senyor: fon conegut per vn hermita en qual manera hauia de naxer … [ xliiirb] … E quant venc ala fi sant Remigi se posa en pau. fonc clar per virtuts:e ple de miracles. En lany dela incarnacio de nostre senyor jesu christ: .cccc. anys
ID no. of Witness 5 cnum 9944
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. [?]-lva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Remigi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lra] […] qui es dita Icilia infantara vn fill qui haura nom Remigi e desliurara la sua gent deles tribulacions … [ lva] … E quant vench ala fi sanct Remigi se posa en pau fonch clar per virtuts: e ple de miracles. En lany dela incarnacio de nostre senyor iesu crist .ccccc. anys
Note acèfal, manquen els ff. xlviii-xlix
ID no. of Witness 6 cnum 10616
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxxxiivb-xxxxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Remigi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxiivb] De sanct Remigi
text: R4Emigi noble Doctor e glorios confessor de nostre Senyor: fon conegut per vn hermita en qual manera hauia de naixer … [ xxxxiiirb] … E quant vench ala fi sant Remigi se posa en pau fonch clar per virtuts: e ple de miracles. En lany dela incarnacio de nostre senyor Jesuchrist .ccccc. anys
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14