Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10640
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Brandà
Viatge de sant Brandà (versió 1) (TCM)
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.37.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.37.1
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12186
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxxiiivb-ccxxvirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Brandà, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiivb] De sent branda
text: L2o benauyrat sent branda nat fo de molt noble linatge e baro de molt gran abstinencia … [ ccxxvirb] … Eenlese mans dels seus dexebles molt gloriosament sen ana a ihesu christ. Ffina a .xij. dies de janer. En lany dela encar nacio de nostre senyor ihesu christ M. CC. x.
ID no. of Witness 2 cnum 11123
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xlvb-xliivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Brandà, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvb] La vida de sanct Branda
text: [l]5O benauenturat sanct branda fonc nat de molt noble linatge e baro de molt gran absinencia: … [ xliivb] … e en les mans dels seus dexebles molt gloriosament sen ana a jesu christ. Fini sos dies a dotze de janer:en la incarnacio de nostre senyor.M.cc.xj
ID no. of Witness 3 cnum 9943
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xlviiva-[…]
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Brandà, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviiva] La vida de sanct Branda
text: L4O benauenturat sanct branda fonch nat de molt noble linatge e baro de molt gran abstinencia … [ xlviivb] … vengueren tres frares dela orde de sant Branda: e digueren li. Pare nosaltres volem anar a[b] tu: car pre […]
Note incomplet, manquen els ff. xlviii-xlix
ID no. of Witness 4 cnum 10615
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxxxvb-xxxxiivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Brandà, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxvb] La vida de sanct Branda
text: L5O benauenturat sanct Branda fonch nat de molt noble linatge e baro de molt gran abstinencia … [ xxxxiivb] … fini sos dies a dotze de Janer. enla incarnacio de nostre Senyor .M.ccxj.
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2018-03-16