Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10639
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De epiphania domini
Com nostre Senyor aparegué als tres Reis d'Orient
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Càmara i Sempere (2010), La mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494) 133-45
Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:131-40
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11949
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 38ra-41va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Com nostre Senyor aparegué als tres Reis d'Orient (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 38ra] Dela aparicio de Jhesu christ nostre Senyor
text: L5a festa dela aparicio de nostre senyor es en Noblesia per .iiij. mjracles … [ 41va] … lurs corses dels quals solien ja ser Amjla Ala sglesia quj era del orde dels presicadors mas ara jason en la Ciutat de coloya honradament
Note inclou la rúbrica “Dela apparicio dela estela”
ID no. of Witness 2 cnum 11000
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 34ra-36vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Com nostre Senyor aparegué als tres Reis d'Orient (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 34ra] Del aparici de deu
text: L4a festa dela paricio de nostre senyor es en nobleyda per .iiij. miracles on per asso es apelada en .iiij. maneres … [ 36vb] … en la esgleya que ara es del orde dels preycadors mas ara iasen en la ciutat de coloia
ID no. of Witness 3 cnum 11379
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. l-liiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Com nostre Senyor aparegué als tres Reis d'Orient (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ l] La festa de la aparicio de jhesuchrist dels tres reys dorient
text: la festa de la apparicio de nostre senyor deu es ennobleyda per quatre miracles on per asso es appellade en quatre maneres … [ liiii] … los corssos dels quals solien jaure a mila en la esgleya qui ara es de l'orde dels preicadors mas ara son en la ciutat de Colonia
ID no. of Witness 4 cnum 10866
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xlivb-xlvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Com nostre Senyor aparegué als tres Reis d'Orient (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlivb] Dela aparicion de nostra senyor
text: L4a ffesta dela aparicion de nostra senyor es en nobleyda per .iiij. miracles … [ xlvra] … en la esgleya qui ara es del orde dels [f. xlvrb] praycadors mas ara jaen en la ciutat de colonia
ID no. of Witness 5 cnum 11121
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxxvira-xxxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Com nostre Senyor aparegué als tres Reis d'Orient (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvira] Com nostre senyor apparegue als tres reys dorient
text: [l]4a epiphania de nostre senyor per rao de quatre miracles qui aci son posats es ennoblida e per rao daço per quatre raons es appellada … [ xxxviiirb] … E per lo emperador henrich apres que hac subiugat mila foren presos e aportats en colonia sobre lo rin: on fan grans miracles: e son conseruats ab gran honor e reuerencia
ID no. of Witness 6 cnum 9941
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xliva-xliiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Com nostre Senyor aparegué als tres Reis d'Orient (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xliva] Com nostre senyor aparegue als tres reys dorient
text: L5A epiphania de nostre senyor per raho de quatre miracles: qui aqui son posats es ennoblida … [ xliiiirb] … on fan grans miracles e son conseruats ab gran honor e reuerencia
ID no. of Witness 7 cnum 10613
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxxvira-xxxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Com nostre Senyor aparegué als tres Reis d'Orient (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvira] Com nostre senyor apparegue als tres Reys dorient
text: L5A epiphania de nostre Senyor per raho de quatre miracles qui aci son posats es ennoblida … [ xxxviiirb] … on fan grans miracles: e son conseruats ab gran honor e reuerencia
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2010-02-11