Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10638
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De circumcisione domini
De la circumcisió de Jesucrist
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:120-30
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11830
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxixra-xxxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la circumcisió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxixra] Dela circumcisio de nostre senyor
text: L2o die dela circumcissio per .iiij. rahons deu esser colta e honrade … [ xxxirb] … Encare que en quaqueloch que ueurets ques fara reprenets e castigats los feadors
Note coincideix amb l’incunable de Rosenbach
ID no. of Witness 2 cnum 11948
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 34rb-38ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la circumcisió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 34rb] Dela circumcisio de nostre Senyor jhesu christ
text: L5O dia dela circumsisio de nostre Senyor Jhesu christ .iiij. causes lo fan celebrador … [ 38ra] … que aquells als quals veurets mal fer quels ne corregiats vlls ne reprenets castigan asso diu sent Augusti
ID no. of Witness 3 cnum 10999
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 30vb-34ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la circumcisió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 30vb] De la circumcisio
text: L3o dia dela circumcisio de deu de nostre senyor ihesu crist .iiij. coses\s/ lo fan celebrador … [ 34ra] … que aquels als quals ueuretz mal fer quels ne corregescatz els ne prouatz castigau aso diu sent agusti
ID no. of Witness 4 cnum 11377
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xxxxv-xxxxix
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la circumcisió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxv] La circumcisio de nostre senyor
text: lo die de la circumcisio per iiii rahons deu esser colta e honrade la primera es que es octava e la nativitat de jhesuchrist … [ xxxxix] … perque vos amonest frares que us guardets dequest mal a ffer encare que en qualque loch que vourets ques fara rerprenets e castigats los faedors
ID no. of Witness 5 cnum 10865
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xxxviiira-xxxxjvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la circumcisió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiira] Dela circomciçion de nostra senyor
text: L4o dia dela cercumcicio de nostra senyor jhesuchrist .iiij. coses lo fan celebrador la primera rahon es les uuytanes dela sua natiuitat … [ xxxxjvb] … ans uos es master que aquels als quals uouretz mal fer quels na corigatz els na reprenatz castigan aso diu sant agustin
ID no. of Witness 6 cnum 11119
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxxivb- xxxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la circumcisió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxivb] La circuncisio de iesu christ
text: [l]4O dia de la circuncisio de jesu christ per quatre raons deu esser colt. La primera rao es: perque octaua es dela natiuitat … [ xxxiiiirb] … Encara mes frares vos amonest: que nous guardeu solament daquest mal a fer: mas encara en qualseuulla loc veureu que aços faça: repreneu los ne e castigau los ne fortment
ID no. of Witness 7 cnum 9940
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxxviiiva-xliva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la circumcisió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiiva] Dela circuncisio de iesu crist
text: L5O dia dela cicuncisio per quatre raons deu esser colta. La primera rao es: que octaua es dela natiuitat de iesu christ … [ xliva] … mas encara en qualseuulla loch veureu que aços faça repreneu los ne: e castigau los ne tortment
ID no. of Witness 8 cnum 10611
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxxivb-xxxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la circumcisió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxivb] La circuncisio de Jesuchrist
text: L4O dia de la cicuncisio de Jesuchrist per quatre rahons deu esser colt. La primera raho es: perque octaua es dela natiuitat de Jesuchrist … [ xxxiiiirb] … mas encara en qualseuulla loch veureu que aços faça repreneu los ne e castigau los ne forment
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2011-01-11