Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10637
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Coloma
Date / Place traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 11829
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxviiirb-xxixra
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Coloma, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviiirb] De sancta coloma
text: E2n aquel temps uiuent aurelian emperador deles parts dorient con el fos paga e creegues enles ydoles … [ xxixra] … foren totes aquestes coses enpresencia del poble dela Ciutat. Per die kalendes iaunarij sots aurelian emperador regnant nostre senyor ihesu christ alquil es honor. virtut epoder per tots los segles dels segles Amen
Note coincideix amb l’incunable de Rosenbach
ID no. of Witness 2 cnum 11534
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccccxxxix
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Coloma, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ccccxxxix] De la vida de santa Coloma
text: En lo temps que Euralian emperador regnave ell vench en una ciutat qui es dita Sinay … e feu la degollar e per aytal martiri fon coronade e ella sen ana a Nostra Senyor Deu
ID no. of Witness 3 cnum 11118
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxxvb-xxxivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Coloma, traduït 1290 ? - 1320 ? ?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvb] De santa Coloma
text: [ xxxira] [e]4N aquell temps viuint aurelia emperador de les parts de orient: com ell fos pagua e cregues enles ydoes: entrassen en una ciutat que haia nom cinonay … [ xxxivb] … Totes aquestes coses foren fetes en presencia del poble dela ciutat. pridie kalendas januarias. Sots aurelia emperador. regnant nostre redemptor jesu christ: al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen
Note pot tractar-se del mateix text que consta al ms. de Marseilla i a l'edició de Carles Amorós
ID no. of Witness 4 cnum 9939
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxxviiva-xxxviiiva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Coloma, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviiva] La vida de sancta Coloma
text: [ xxxviivb] E5N aquell temps viuent aurelia emperador deles parts de orient: com ell fos paga e cregues en les ydoles … [ xxxviiiva] … regnant nostre senyor iesu crist: al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen
ID no. of Witness 5 cnum 10610
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxxvb-xxxivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Coloma, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvb] De sancta Coloma
text: [ xxxira] E4N aquell temps viuint Aurelia emperador deles parts de orient: com ell fos pagua e cregues en les ydoles … [ xxxivb] … regnant nostre redemptor jesuchrist al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2011-12-01