Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10636
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Silvestro
La vida de sant Silvestre
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:108-19
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11828
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxvra-xxviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Silvestre (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvra] De sent siluestre
text: S2iluestre fo engenrat duna dona qui auia nom iusta e era sancta … [ xxviiirb] … elos iueus se conuertiren ala fe de ihesuchrist. Eapres pochs dies sent siluestre sen ana adeu
Note se separa del text de París, coincidint amb el de l’ncunable de Madrid
ID no. of Witness 2 cnum 11947
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 29vb-34rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Silvestre (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 29vb] Del nom de sant Siluestre prolech
text: S4iluestre es dit de sile que es lud e de terra que vol dir en cays lud de terra … en .j. concili de .lxx. bisbes per los catolichs ligadora ve remembran se segons ques pot veser en lo [f. 30ra] decret
rubr.: De sant Siluestre
text: S4iluestre per la mare que auja nom justa fo per nom e per feyt engenrat … [ 34rb] … En apres aquelles paraules fiselment en nostre Senyor sadormj
Note inclou les rúbriques “dela mort dels jnfants” i “ Dela disputacio dels Jueus”
ID no. of Witness 3 cnum 10998
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 27ra-30vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Silvestre (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 27ra] De sent Siluestre
text: S5Iluestre es ditz de sile que es lud \e/ de terra … en .i. concili de .lxx. bisbes. per lós/ catalics legidora remembra segons ques pot ueser enlo decret
text: S4Iluestre per la mare que auja nom iusta fo per nom e per fet engenrat … [ 30vb] … E apres aqueles paraules en nostre senyor sa dormi feselment
ID no. of Witness 4 cnum 11376
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Silvestre (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: Del nom de sant Silvestre
text: Silvestre es dit de sile que es lud e de terra que vol dir encays lud de terra … remmebranse segons ques pot veser en lo decret
tit.: De sant Silvestre
text: Silvestre per la mare qui avia nom Justa fo per nom e per feyt engenrat e fo per en Ciro prevere en la santa fe ensenyat … e apres pochs dies sent silvestre sen ana a deu
ID no. of Witness 5 cnum 10864
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xxxiiiva-xxxviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Silvestre (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiiva] De sent Siluestra
text: S3iluestra per lamara qui auia nom justa fo per nom e per feyt engenrat … [ xxxviivb] … on apres aqueles paraules feelment sadurmj en nostra senyor
ID no. of Witness 6 cnum 11117
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxviivb-[xxxvb]
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Silvestre (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviivb] La vida de sant Siluestre
text: [s]4Jluestre fonc engenrat duna dona que hauia nom justa:e era sancta:e vn preuere que hauia nom cerinus: adoctrinauel en bones costumes. E la mare dell tenia gran hospitalitat … [ [xxxvb]] … E aquestes paraules acabades:rete la anima a nostre senyor. en l[a]ny .ccc.xx.
Note errada a la foliació xxxi (per xxx), esmentem la foliació com si estés corregida
ID no. of Witness 7 cnum 9938
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxxiiivb-xxxviiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Silvestre (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiivb] La vida de sanct Siluestre
text: S5Jluestre fonch engenrat duna dona que hauia nom iusta e era sancta … [ xxxviiva] … E aquestes paraules acabades rete lanima a nostre senyor en lany .cccxx.
ID no. of Witness 8 cnum 10609
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxviivb-xxxvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Silvestre (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviivb] La vida de sanct Siluestre
text: S4Jluestre fonch engendrat duna dona que hauia nom justa: e era sancta … [ xxxvb] … E aquestes paraules acabades: rete la anima a nostre senyor en lany .ccc.xx.
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14