Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10635
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Thoma Cantuariensi
La vida de sant Thomas de Contuberi
La vida de sant Tomàs de Contuberi
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:103-07
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11827
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxivra-xxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas de Contuberi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxivra] De sent thomas de conterberj
text: T2homas de conturberi mentre que estaue en la cort del Rey dangleterre … [ xxvra] … con el sen torna comensa acogitar que aquela sanjtat per auentura no era salut dela anima perque feu oracio adeu etantost tornalj la malaltia
Note se separa del text de París
ID no. of Witness 2 cnum 11946
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 28rb-29vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas de Contuberi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 28rb] de sant Thomas prolech
text: T4omas vol dir aytant com abis so es pregan en humjlitat … [ 28va] … Cor en doble manera dauant los altres fo so es per paraula e per exempli e fo trencat en passio
rubr.: De sent Thomas de conturberi
text: T4homas de conturber de mentre que el staua en la Cort del Rey danglaterra el vese fer dalcunes causes ala Cort que molt eren contraries ala Region [sic] christiana … [ 29vb] … per que demantenent la enfermetat li retorna axi con lauja hauda dabans
ID no. of Witness 3 cnum 10997
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 25vb-27ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas de Contuberi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 25vb] De sent Tomas de conturbera
text: T3Omas uol dir aytant com abis so es pregon en humilitat … so es per paraula e per exempli e fo trencat en passio
text: T4Omas de conturbera de mentre que el estaua en [26ra] la cort del rey danglaterra el uju fer alcunes coses en la cort que mot eren contraries ala religio crestiana … [ 27ra] … per que demantinent la enfermetat li torna en axi con la auja dabans
ID no. of Witness 4 cnum 11375
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas de Contuberi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: De sent Thomas prolech
text: Tomas vol dir aytant com abis sors pregan en humilitat … cor en doble manera davant los altres fo so es per paraula e per exempli e fo trencat en passio
tit.: Thomas de Conturberi
text: Thomas de Conturbre dementre que el stava en la cort del rey danglaterra es vese fer dalcunes causes a la cort que molt eren contraries a la religion romana … de mantenent al vas torna e ora dient que si li era profitable aquella sanitat a la sua anima que de mantenent aquella enfirmitat que savia li retornas per que de mantenent la enfermetat li retorna axi com lavia hauda dabans
ID no. of Witness 5 cnum 10863
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xxxiira-xxxiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas de Contuberi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiira] De sent tomas de conturberj
text: T3homas de conturberia dementra que el estaua en la cort del Rey dangla terra el feu als cunes [sic] coses enla cort quj molt eren contrarioses ale religio crestiana … [ xxxiiirb] … aquela en fermatat litorna axj con la auja auda dabans
ID no. of Witness 6 cnum 11116
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxvivb- xxviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas de Contuberi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvivb] La vida de sant Thomas de contuberi
text: [t]5Homas de contuberi mentre que staua enla cort del rey danglaterra:veu aqui algunes coses quis fahien contra deu e contra religio e desempara la cort … [ xxviivb] … Mas com ell sent ornas sa: comença a cogitar que aquella sanitat peruentura no era salut de la sua anima: perquen feu oracio a deu e a sanct thomas: e torna li lo mal
ID no. of Witness 7 cnum 9937
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxxiiva-xxxiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas de Contuberi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiva] La vida de sant Thomas de de [sic] contuberi
text: [ xxxiivb] T5Homas de contuberi mentre que staua enla cort del rey danglaterra: veu aqui algunes coses quis fahien contra deu … [ xxxiiivb] … perquen feu oracio a deu e a sanct thomas: e torna li lo mal
ID no. of Witness 8 cnum 10608
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxvivb-xxviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Thomas de Contuberi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvivb] La vida de sanct Thomas de contuberi
text: T4Homas de contuberi mentre que staua enla cort del rey danglaterra veu aqui algunes coses quis fahien contra deu … [ xxviivb] … perquen feu oracio a deu e a sanct Thomas: e torna li lo mal
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14