Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10634
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De innocentibus
Dels innocents
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:97-102
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11826
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxiiira-xxivra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels innocents (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiira] Dels jnnocents
text: D2els inocens fa remambrament la sancta scriptura qui foren morts per herodes aquests herodes foren .iij. so es herodes scalonica … [ xxivra] … E salome cant el fo mort solue dels carçers tots los presos que herodes auia manats occiure
Note el text se separa del del ms. de Paris i s’acosta a l’incunable de Madrid
ID no. of Witness 2 cnum 11945
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 26va-28rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels innocents (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 26va] Dels ignocents quj moriren per ihesu christ
text: L4os ygnocents son dits no nocens en .iij. maneres … [ 26vb] … so es garda los ignocens per babtisme en apres veges la eugaldat de bona obra que feseren
rubr.: Dels ignocents quj moriren per jhesu crist
text: L4os ignocents foren morts per herodes ascalonita … [ 28rb] … salome sor del feu auciure tots los jueus axi com per son frare li era manat nj ad [sic] ordonat
ID no. of Witness 3 cnum 10996
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 24rb-25vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels innocents (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 24rb] Dels jnnocens
text: D4Es innocens son ditz no nozens en .iij. maneres per rao de ujda … [ 22va] … so es garda los jnnocens per baptisme. e en apres ueges la egaltat de bona obra
text: L4os jnnocens foren morts per Herodes ascolonita … [ 25vb] … salome sor del feu aucir totz los judeus axi con per son frare li era manat nj ordonat
ID no. of Witness 4 cnum 11374
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xxxviii-xxxxv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels innocents (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviii] Dels ignocents que moriren per jhesu christ
text: Los ignocents son dits no nocens en iii maneres en ayso … en apres veges la engaltat de bona obra que sofferen
tit.: Dels ignocents qui moriren per Jhesu Christ
text: Los ignocents foren morts per Herodes ascalonita on la Scriptura recomta que iii Herodes foren … [ xxxxv] … e que Salome sor del feu acuire tots los juseus axi com per son frare li era manat ni adordenat
ID no. of Witness 5 cnum 10862
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xxxra-xxxijra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels innocents (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxra] Dels jnnocens
text: L4os jnnocens foren morts per erodes … [ xxxiira] … salome sor del feu ociura tots los jueus axj con per son frara li fomanat
ID no. of Witness 6 cnum 11115
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxvva- xxvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels innocents (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvva] Dels Jnnocens
text: [d]5Els innocents fa remembrança la sancta escriptura:e foren morts per herodes … [ xxvivb] … Salome sa germana quant ell fonc mort solta tots los presoners dela carçre: [sic] axi com herodes li mana los fes matar. ella los solta
ID no. of Witness 7 cnum 9936
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxxirb-xxxiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels innocents (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxirb] Dels innocents
text: D5Els innocents fa remembrança la sanbta [sic] escriptura. e foren morts per herodes … [ xxxiiva] … Salome sa germana quant ell fonch mort. solta tots los presoners del carçre: axicom erodes li mana los fes matar. ella los solta
ID no. of Witness 8 cnum 10607
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxvva-xxvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels innocents (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvva] Dels Jnnocens
text: D5Els innocens fa remembrança la sancta scriptura: e foren morts per Herodes … [ xxvivb] … Salome sa germana quant ell fonch mort solta tots los presoners del carçre: e axi com Herodes li mana los fes matar. ella los solta
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14