Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10633
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iohanne evangelista
La vida de sant Joan apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:87-96
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11825
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxvb-xxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvb] Dela entrepretacio de nom de johan
text: I2ohan es entrepretat gracia de nostre senyor … [ xxira] … la qual trasch del libre doctouja e aquella abreuya en esta manera
rubr.: De sent johan apostol e engelista
text: I2ohan apostol e engelista fo amat de nostre senyor e uerge elegut … [ xxiiira] … e aytantost conech que el era sent johan qui del lauia pres epuys loli trames
Note el text se separa del del ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 11944
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 23vb-26va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 23vb] del nom de sant Johan
text: I5ohan vol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia o al qual es donat … la qual vida ysidorus en lo libre del nexement laujda eles possessions dels sants pares abreuya
rubr.: Del nom de sant Johan euangeliste
text: [ 24ra] I4ohan apostol e euangeliste fo amat per nostre Senyor e fo verge elegit … [ 26va] … per que fo manifest que sent johan en forma de palagri anaquel aparech quant li liura lanel
ID no. of Witness 3 cnum 10995
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 22ra-24rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 22ra] De sent johan apostol e euangelista
text: I4Oan uol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia o al qual es feta donacio … la qual uida ysidorus en lo libre del neximent la ujda eles passions dels santz pares abreuga
text: I5oan apostol e auangelista fo amat per nostre senyor e fo uerge elegut … [ 24rb] … per que fo manifest que sent iohan aaquel en forma de pelegri aparec quant li liura lanel
ID no. of Witness 4 cnum 11373
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xxxii-xxxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxii] Del nom de sant johan
text: johan vol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia e al qual es donat … lla vida del qual en Milet bisbe de Laodisia escrisesch la qual vida Ysidorus en lo libre del nexement la vida e les possessions dels sants pares abreuya
tit.: del nom de sant johan evangeliste
text: johan apostol e evangeliste fo amat per nostre senyor e fo verge elegit on co apres pentacosta los apostols fossen departits en Asia sent johan sen ana … [ xxxviii] … per que fo manifest que sent johan en forma de palagri an aquel aparech quan li liura lanel
ID no. of Witness 5 cnum 10861
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xxvijra-xxxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvij] la entrepretacio [sic] del nom
text: I3Ouan uoldir aytant con gracia del seyor o en lo qual es gracia o al qual es donat o al qual es feyta donacion … la qual uida ysidorus en lo libre del naximent la uida e les pacions dels pares abreuja
rubr.: De sent Jouan
text: I3Ouan apostol e auengelista [sic] fo amat per nostra senyor e fo uerge … [ xxxra] … per que fo mani fest [sic] que sant jouan aaquel caualer en forma de pelegrin aparex canlj liura lanel
ID no. of Witness 6 cnum 11114
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxiiivb- xxvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiivb] La interpretacio de sant johan
text: [i]5Ohan es interpretat gracia de nostre senyor:enlo qual fon gracia e al qual fon donada … Miletus bisbe scriu la vida de sant johan euangelista:la qual trague del libre de octouia:e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: [ xxiiiira] La vida de sant iohan apostol e euangelista
text: [i]5Ohan apostol e euangelista amic de jesu christ:e verge elegit. Apres de sinquagesma departis dels apostols … [ xxvva] … E lo caualler portal al rey: e conegue que certament era estat sant johan aquell qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna
ID no. of Witness 7 cnum 9935
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxixra-xxxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxixra] La interpretacio de sant iohan
text: [I]4Ohan es interpretat gracia de nostre senyor: enlo qual fonch gracia e al qual fonch donada … la qual trague del libre de octauia: e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: La vida de sant iohan apostol
text: [I]5Ohan apostol e euangelista amich de ihesu crist: e verge elegit … [ xxxirb] … e conegue que certament era estat sant iohan aquel: qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna
ID no. of Witness 8 cnum 10606
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxiiivb-xxvva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiivb] La interpretacio de sanct Joan
text: I4Oan es interpretat gracia de nostre senyor: enlo qual fon gracia e al qual fon donada … la qual trague del libre de octouia: e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: [ xxiiiira] La vida de sanct Joan apostol e euangelista
text: I5Oan apostol e euangelista amich de jesuchrist: e verge elegit … [ xxvva] … e conegue que certament era stat sanct Joan aquell qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14